I december 2018 levererade Climeon fyra Heat Power-moduler till Wendel Energy Operations I. Efter leveransen har installationen försenats på grund av lokala externa faktorer. För att kunna slutföra installationen har nu markhyresavtalet kopplat till kundens anläggning överförts till ett nybildat bolag som kontrolleras av Baseload Capital. Detta innebär att Climeon kan fullfölja sina åtaganden gällande installation och driftsättning.

– Vi är mycket nöjda över att vi nu kommer att kunna fullfölja vårt första projekt i USA med Baseload Capital som ny ägare av kraftverket, säger Thomas Öström, VD för Climeon.

– Att slutföra den här pilotinstallationen är strategiskt viktigt för vår framtida affär i USA, fortsätter Thomas Öström.

År 2017 fick Climeon en beställning på ett geotermiskt kraftverk i Kalifornien från kunden Wendel Energy Operations I. Climeon levererade, och intäktsförde, de fyra Heat Power-modulerna i december 2018. Installationen försenades dock på grund av externa faktorer lokalt i USA.

Tillsammans med Baseload Capital, som var med och finansierade det ursprungliga kundprojektet, har Climeon arbetat för att hitta en lösning för att fullfölja projektet. Baseload Capital har nu övertagit markhyresavtalet för den avsedda anläggningen samt tillhörande utrustning. Efter ägarbytet kommer Climeon att kunna fullgöra sina åtaganden gällande installation och driftsättning, med Baseload Capital som slutkund. Nu påbörjas arbetet med en ny tidplan för installation och driftsättning.