Climeon har vunnit en första order inom geotermisk värmekraft i Taiwan, en ny geografisk marknad för bolaget. Ordern kommer från Baseload Power Taiwan och inkluderar utöver Climeons Heat Power-system också design- och konsulttjänster för det omkringliggande kraftverket. Totalt uppgår ordervärdet till cirka 41 MSEK.

Climeon har vunnit en första affär inom geotermisk värmekraft i Taiwan. Ordern kommer från Baseload Power Taiwan och målsättningen är att Heat Power-modulerna ska levereras till årsskiftet. Tillhörande design- och konsulttjänster ska levereras i takt med att projektet realiseras. Kraftverket väntas bli ett av de första kommersiella geotermiska kraftverken i landet.

  • Vi stolta över att fortsätta vår globala expansion genom att vinna en första order i Taiwan. De geologiska förutsättningarna i kombination med ekonomiska incitament för grön elproduktion gör Taiwan till en spännande marknad med stor potential för Climeon, säger Thomas Öström, VD för Climeon.
  • Taiwan är en prioriterad marknad för Baseload Capital och vi är mycket glada över att börja exekvera på ett första kraftverk i landet, säger Van Hoang, President för Baseload Power Taiwan.

Climeon har tillsammans med Baseload Capital aktivt arbetat i Taiwan sedan i början av 2019 för att etablera samarbeten med lokala företag, landägare och myndigheter.

I detta första projekt ska det modulära Heat Power-kraftverket byggas i östra Taiwan. Ordern från Baseload Power Taiwan innefattar utöver Climeons Heat Power-system också kontrollmjukvara, design-, konsult- och inköpstjänster kopplade till byggnationen av hela kraftverket. Dessa tjänster står för cirka 40 procent av ordervärdet.

  • Vår vision är att leverera en alltmer komplett kraftverkslösning till våra kunder, fortsätter Thomas Öström. Förutom våra moduler erbjuder vi även de kringtjänster som ingår i en helhetslösning.
  • Genom ett bredare erbjudande till våra kunder, innefattande även konsulttjänster, har vi förhandlat fram avsevärt bättre betalningsvillkor. Detta bidrar till att stärka vår finansiella ställning, avslutar Thomas Öström.

Taiwan ligger, precis som bland annat USA:s västkust och Japan, i den så kallade ”eldringen”, ett bågformat område längs med Stilla havets kustområden som är känt för hög geologisk aktivitet och därmed även stora tillgångar av geotermisk energi. Trots det finns det mycket få aktiva kommersiella geotermiska kraftverk i landet. Den största potentialen för utvinning av geotermisk värme finns längs Taiwans östra och norra kust.