Climeon har driftsatt sin andra installation tillsammans med Varmaorka på Island, ett geotermiskt kraftverk i Reykholt. Kraftverket har en kapacitet på 300 kW och är ansluten till det lokala fjärrvärmenätet.

– Vi är mycket stolta över att ha driftsatt ännu en Heat Power-installation på Island. Det är ett viktigt steg för oss att visa att elproduktion med Climeons teknik passar väl ihop med fjärrvärme, säger Jan Bardell, VD för Climeon.

Det geotermiska kraftverket som ligger i Reykholt på västra Island har en kapacitet på 300 kW och har byggts med hjälp av lokala entreprenörer för att främja den lokala bygden. Kraftverket är det första Climeon och Varmaorka har byggt som också är anslutet till ett fjärrvärmenät. Det geotermiska vattnet utnyttjas först för elproduktion med Climeons Heat Power-teknik och skickas därefter ut i fjärrvärmenätet.

De två Climeon-modulerna har nu driftsatts och under de kommande veckorna kommer hela kraftverket att färdigställas och optimeras inför fullskalig drift.