Cell Impact AB (publ) har tecknat avtal om leveranser av flödesplattor, verktyg och fixturer till ett värde av drygt 18 miljoner kronor. Kontraktet innebär ett viktigt steg in i elektrolysområdet för Cell Impact.

Samarbetsavtalet, som sträcker sig över 30 månader, innebär såväl ett nytt marknadssegment för Cell Impact som en ny kund, verksam i Europa. Kunden har en unik och lovande teknik för tillverkning av PEM-elektrolysörer. Projektet inleds i mars 2024 och leveranser beräknas inledningsvis pågå till i mitten av 2026.

– En av fördelarna med den här kundens tekniska lösning är att vi med deras elektrolysörer kan leverera flödesplattor från våra existerande tillverkningslinor som bygger på formningsteknologin Cell Impact FormingTM, utan att behöva modifiera våra maskiner, säger Daniel Vallin, tillförordnad vd för Cell Impact som avslutar:

– Vi har haft ett stort fokus på att utveckla erbjudandet för elektrolysmarknaden. Under 2023 har vi i delårsrapporter informerat dels om produktprovsleveranser, dels om pågående kundprojekt. Dagens överenskommelse bekräftar att vår teknologi och våra produkter är attraktiva också för tillverkning av elektrolysörer vilka i sin tur är en förutsättning för produktion av grön vätgas.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.