Johan Sellin, teknisk chef på Castellum Region Mitt och initiativtagare till projektet.

Med målet att avlasta landets ansträngda elsystem har Castellum tagit initiativ till en effektstrategi i samarbete med fem energibolag. Medverkande bolag är Göteborg Energi, Öresundskraft, Växjö Energi, Jönköping Energi samt Tekniska verken i Linköping.

Effektbristen i Sverige är ett faktum och Svenska Kraftnät kan inte ensamt lösa situationen, åtminstone inte under de kommande tio åren. Samtidigt kan klimatomställningen inte vänta. Därför tar Castellum tillsammans med fem stora offentliga energibolag fram en strategi för hur stora elkonsumenter kan hjälpa det ansträngda svenska elsystemet, och där fastigheter blir en aktiv del i helheten.

-Tillgång till ren el är en nyckelfråga för hållbar utveckling av både samhället och näringslivet. I stället för att hålla tummarna vill vi agera för att underlätta omställningen till fossilfritt samhälle, säger Johan Sellin, teknisk chef på Castellum Region Mitt och initiativtagare till projektet.

Samtliga medverkande energibolag anslöt sig snabbt till projektet. Utgångspunkten är det akuta i effektfrågan: själva bristen och problemen den skapar här och nu. Trycket på elnäten kommer ovillkorligen att öka, bland annat för att genomföra snabbare övergång till eldriven mobilitet, omställning till fossilfri framställning av järn och stål, säker energitillgång för växande städer och stabil tillgång till el för stora datacenter som etableras.

Störst av de fem medverkande energibolagen är Göteborg Energi, som även är landets största kommunalt ägda energibolag.

-Att tillsammans med våra kunder utveckla nya och mer hållbara sätt att lösa utmaningarna kring eleffektfrågan är nödvändigt om vi ska klara den omställning som pågår i alla delar av samhället. Vi ser handel med effekt och systemtjänster kopplade till detta som viktiga verktyg framöver och vill ta tillvara alla möjligheter till samarbete som erbjuds, säger Ulf Hagman, utvecklingschef på Göteborg Energi.

Öresundskraft äger elnätet och stadsnätet i Helsingborg, som fyra år i rad har rankats som Sveriges ledande miljökommun av Aktuell Hållbarhet. Bolaget har närmare 400 medarbetare och cirka 125 000 kunder.

-För oss är det solklart att gå in i detta samarbete. Vi ser synergier i att jobba med eleffektfrågan ihop med våra fastighetskunder för att utveckla hållbara och energieffektiva lösningar tillsammans. I detta projekt kan vi gå i bräschen för nya samarbeten som får saker att hända på riktigt, säger Anna Sundberg, affärsutvecklare på Öresundskraft.

För ytterligare information kontakta:
Johan Sellin, teknisk chef Castellum Region Mitt, 019-17 80 77
Ulf Hagman, utvecklingschef Göteborg Energi, 031 – 62 69 02
Anna Sundberg, affärsutvecklare Öresundskraft, 042-490 38 76

Om Castellum
Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 103 miljarder kronor. Vi finns i 14 svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
En värd bortom det förväntade.