Den 1 oktober 2020 driftsattes Bredstorp Solpark, den 3,5 hektar stora andelsägda solparken som Tranås Energi byggt i Bredstorp strax utanför Tranås.

Bredstorp Solpark kommer årligen att producera ca 1,12 GWh förnybar el till de ca 140 andelsägare som nappade på Tranås Energis erbjudande och bokade andelar under vintern.

– Vi är väldigt glada att vi nu är i mål med projektet och att parken är i drift och kan börja leverera el till andelsägarna. I och med detta tar vi också ett stort steg framåt i vårt eget långsiktiga mål om att öka andelen el som produceras lokalt och förnybart, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.

Tranåsföretaget DJ’s Sol och Energiteknik har varit entreprenörer för bygget som, trots vissa materialförseningar på grund av pandemin, flutit på bra. Det finns utrymme kvar på platsen, så det kan bli aktuellt att bygga ännu en solpark i samma storlek.

– Det finns möjlighet att anmäla intresse via vår hemsida. Om intresset fortsätter att växa är det möjligt att Tranås Energi startar upp ett nytt projekt och bygger ytterligare en park, säger Niklas Johansson.