Borås Energi och Miljös styrelse beslutade idag den 14 september 2020 att med omedelbar verkan arbetsbefria VD Anders Lindholm från sin tjänst i avvaktan på en arbetsmiljöutredning. Ewa Bideberg strategisk utvecklingschef fullgör VD:s uppgifter under tiden utredningen pågår.

En oberoende arbetsmiljöutredning kommer att genomföras, på styrelsens uppdrag, av tjänstepersoner inom Borås Stad. Utredningen påbörjas omgående och förväntas ta 1-2 veckor. I avvaktan på utredningen arbetsbefrias Anders Lindholm från sin tjänst.

Styrelsen har beslutat att Ewa Bideberg strategisk utvecklingschef fullgör VD:s uppgifter under tiden utredningen pågår.

Eventuella frågor besvaras av,

Hanne Jensen
Ordförande
Borås Energi och Miljö AB
Mobil: 070- 44 98 107