BMW Group kan i och med det nya samarbetet med E.ON erbjuda kunder en helhetslösning inom elektrisk mobilitet. Foto: BMW

Med start under våren 2021 kommer E.ON att erbjuda laddlösningar till BMW Groups alla privat- och företagskunder. Bakgrunden till samarbetet är att BMW vill kunna erbjuda en helhetslösning för elektrifierad körning. Statistik visar att majoriteten av all elbilsladdning sker i hemmet eller på arbetet och en laddbox är till skillnad från ett vanligt hushållsuttag anpassad för snabb och säker laddning.

– Vi på E.ON är oerhört stolta över att ha fått förtroendet att tillsammans med BMW Group utveckla ett samarbete inom e-mobilitet på den nordiska marknaden. Genom samarbetet kommer vi kunna erbjuda de nordiska kunderna en skräddarsydd helhetslösning som gör det lättare för fler att välja elbil, säger Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige.

BMW Group har nyligen också lanserat BMW/MINI Charging i Sverige vilket ger elbils- och laddhybridskunder tillgång till ett av världens största publika laddnätverk, vilket även inkluderar publika laddstationer från E.ON. BMW Group kan i och med det nya samarbetet med E.ON erbjuda kunder en helhetslösning inom elektrisk mobilitet som, förutom bil, även omfattar publik laddning samt hemma- och arbetsplatsladdning.

– Vi vill underlätta för kunder att ta steget över till elektrifierad körning genom att erbjuda en helhetslösning. Redan idag erbjuder vi ett antal elbilar som till exempel nya BMW iX3, med en räckvidd på upp till 460 kilometer, och med det nya samarbetet förbättrar och förenklar vi laddningsmöjligheterna för våra kunder. Att ha en så trovärdig partner med tydlig hållbarhetsvision som E.ON i det arbetet är därför otroligt värdefullt, säger Emmanuel Bret, vd BMW Group Sverige.

Det nordiska avtalet är rykande färskt och utöver att erbjuda laddboxlösningar till kunder har redan en konsultation påbörjats för att se över laddinfrastrukturen hos BMW Groups återförsäljare.