BIOGAS. En del i Botnia Atlantica-projektet Botnia Näring i Kretslopp som vi på BioFuel Region är med i består av försöksodlingar, och en av dessa sker vid Nordviksskolan tillsammans med en av våra medlemmar, HEMAB.

Som biogasproducent har vi en rad utmaningar kopplat till produktionen och våra planerade investeringar, därför är det otroligt viktigt att få möjligheten att delta i ett utvecklingsprojekt av detta slag. Det ger oss en möjlighet att lära oss mer om rötresten och dess potential, Jonathan Grip, utvecklingschef på HEMAB.

Arbetet med att organisera och analysera försöksodlingarna leds av docent Cecila Palmborg vid Sveriges Lantbruksuniversitet. I sommar har de första datainsamlingarna gjorts och resultaten verkar lovande.