Maria Malmkvist - VD Energigas

Det tillfälliga stödet till biogas förlängs med 200 miljoner kronor, vilket är mycket glädjande. Det visar att det finns en förståelse för biogasens unika fördelar. Sedan väntar vi förstås fortsatt på de långsiktiga spelreglerna i Biogasmarknadsutredningen. Regeringen lovar också att återkomma med besked kring detta framöver – mycket bra.

I budgeten ryms även en utökad satsning på Industriklivet och Klimatklivet, förändrad bonus malus och reduktionsplikt, samt statliga kreditgarantier för fler gröna investeringar i Sverige. Regeringen vill också höja energiskatten för industrin som en del av den gröna skatteväxlingen. Tyvärr gör de det utan att ha sett till att pusselbitarna är på plats för att ställa om till förnybart. Företagen behöver bland annat få tillgodoräkna sig klimatnyttan av förnybar gas inom utsläppshandeln. Det arbetar vi givetvis vidare för från gasbranschens sida.

I anslutning till budgeten la regeringen också fram sina planer på att införa ett konverteringsstöd för bilar från fossil drift till biodrivmedel eller biogas. Den beräknas uppgå till 10 miljoner 2022 och lika mycket 2023.

Regeringen har hörsammat vår hemställan om att företag ska kunna få del av befintliga stödsystem även om de skulle hamna i ekonomiska svårigheter till följd av coronapandemin. Många stöd, exempelvis skattebefrielsen och produktionsstödet till biogas, har nämligen som villkor att de inte får ges till företag i ekonomiska svårigheter. I vår hemställan begärde vi att regeringen skulle införa tillfälliga regler nu under pandemin och häromdagen kom en promemoria från finansdepartementet som föreslår att en sådan ändring genomförs i lagen om skatt på energi. Det är alltid roligt när vi får ett tydligt kvitto på vårt arbete.

En annan rolig nyhet är att andelen biogas i fordonsgasen fortsätter uppåt och nu är uppe i över 95 procent för första halvåret 2020. Även på den flytande sidan ser det bra ut, med en biogasandel på 47,5 procent. Försäljningen av komprimerad fordonsgas går ned något, sannolikt på grund av minskad efterfrågan i coronatider. Försäljningen av flytande fordonsgas däremot fortsätter mot nya höjder och har redan efter årets första sex månader passerat försäljningen för hela 2019. Ökningen beror bland annat på att tankinfrastrukturen nu byggs ut i snabb takt, och på att initiativ som Drive LBG och Klimatklivet stödjer marknadsutvecklingen.