ekonomi el pengar pris

Under förra årets energikris minskade göteborgarnas elförbrukning rejält. Nu ser trenden ut att vara bruten. I november ökade privatkundernas förbrukning med sju procent, jämfört med samma månad 2022. Men det finns all anledning att fortsätta spara på elen.

– Att minska sin elförbrukning är inte bara bra för den egna plånboken. Lägre efterfrågan på el bidrar till att hålla elpriserna nere för hela kundkollektivet. Genom att minska förbrukningen minskar vi också risken för effektbrist och vi kan använda elnätet på det mest effektiva sättet, säger Jennie Sjöstedt, avdelningschef Kund och Affär på Göteborg Energi Elnät.

Jämfört med november 2022 ökade alltså göteborgarnas förbrukning med sju procent. För villakunderna var ökningen åtta procent och för lägenhetskunderna en procent. Sifforna är justerade för väderlek.

Företagskunderna i Göteborg Energis lågspänningsnät visar ett brett spann i sin elanvändning och gör det därmed svårare att dra några generella slutsatser. Totalt syns en minskning på mellan tre och fem procent, justerat för väder, jämfört med november 2022.

Lägre elpriser är en av förklaringarna till den ökade förbrukningen menar Jennie Sjöstedt.

– Elpriserna är betydligt lägre än förra året så hushållen har inte samma ekonomiska incitament. Samtidigt har fokus på elpriser och elbrist i samhällsdebatten och i medierna minskat markant. Att få elen att räcka till är en samhällsutmaning där vi alla kan vara med och bidra, säger hon.