EIB ger ett lån på 47 miljoner euro till det svenska batteriteknikföretaget Nilar International AB med stöd från EU:s InnovFin ”Energy Demo Projects” garantiprogram. Finansieringen kommer att stödja Nilar i att öka produktionen av sitt unika och säkra batterisystem samt stärka FoU inom innovativ batteriteknik.

Europeiska investeringsbanken (EIB) har tecknat ett lån på 47 miljoner euro (482 miljoner kronor) med den svenska batteriinnovatören Nilar. Finansieringen stöds av EU-kommissionens InnovFin energidemonstrationsprojekt, finansierade från Horizon 2020-budgeten.

Detta lån kommer att bidra till expansionen och uppgraderingen av Nilars produktionslinor vid anläggningen i Gävle under de kommande åren, samt öka dess FoU för att öka teknologins kommersiella bärkraft. Nilar producerar batterier som kan användas av husägare och industrikunder för att driva sina byggnader eller ladda elfordon med lagrad förnybar energi (t.ex. från solpaneler på taket). Stödet från InnovFins ”Energy Demo Projects” kommer att hjälpa Nilar att vidare kommersialisera sin batteriproduktion och uppnå fortlöpande kostnadsreduktion genom ökande skalfördelar.

EIB: s vice ordförande Thomas Östros kommenterade: ”Efter bankens senaste stöd till Northvolt är vi glada över att kunna stå bakom ett annat svenskt projekt för att vidare öka medvetenheten kring ny europeisk batteriteknik. Nilars innovativa lösning kan verkligen göra skillnad när det gäller att integrera användningen av förnybar energi i vår vardag. Som EU:s klimatbank är vi glada att stödja företaget.”

Europeiska Kommissionären för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdom, Mariya Gabriel, sade: ”Detta projekt som stöds av InnovFin och Horizon 2020 för oss ett steg närmare ett hållbart energisystem. Teknologin som bara var teori för några få år sedan är på väg att bli vår dagliga rutin. Husägare kommer att säkert kunna lagra överskottsproduktion av förnybar energi och använda denna senare, till exempel för att driva sina elfordon. Forskning och utveckling lönar sig och är definitivt en kritisk del av vår strategi för CO2 reduktion.”

Michael Obermayer, styrelseordförande för Nilar, sade: ”Nilar är fullt integrerat, från cell till system, inklusive elektronik och sofistikerad programvara för styrning, och är inte beroende av import av celler från Asien. Ett nära samarbete med europeiska akademiska forskare med världsledande expertis utgör grunden för fortsatt snabb utveckling av vår teknologi. Jag vill uttrycka mitt uppriktiga tack till EIB och Europeiska kommissionen för detta unika och avgörande stöd till Nilar som ett europeiskt start-up bolag inom batteriinnovation.”

Nilars Hydrid® batterier för energilagringssystem är brandsäkra på grund av sin vattenbaserade elektrokemi. De kan således installeras inomhus och på kontor, intill känsliga anläggningar. Tillverkningsprocessen är mycket mindre energiintensiv än dagens litiumjon-teknologier. Nilars batterier är nickelbaserade och innehåller inga knappa resurser. De har också den extra fördelen att de är helt återvinningsbara och enkla att recirkulera. Nilars Home Box hjälper till att maximera nyttan av energi från solpaneler i privathushåll samt stöttar snabbladdning av elfordon. Uppskaleringen av verksamheten gör att Nilar kommer att kunna betjäna den kommersiella och industriella marknaden med liknande applikationer som för hushåll, men för kontors- och fabriksbyggnader med behov av större el-lagringskapacitet.

Bakgrundsinformation:
Nilar International AB Nilar är den ledande producenten av avancerade nickel metall hydrid batterier – Nilar Hydrid® – för energilager. Nilars modulära lösningar med låg totalkostnad erbjuder unika säkerhetsfördelar och är miljövänliga, vilket gör dem till det ideala valet för användning i privata hushåll, kommersiella fastigheter och industrifastigheter. Med tillverkning baserad på 100 procent förnybar energi i produktionsanläggningen i Gävle revolutionerar Nilar energi- och strömförsörjningstekniken, liksom nästa generations högautomatiserade tillverkningsmetoder. Läs mer på: www.nilar.com

InnovFin Energy Demonstration Projects (InnovFin EDP) är ett instrument för riskfinansiering som är utformat för att stödja demonstration av innovativa projekt inom förnybar energi, energilagring, smarta energisystem och koldioxidavskiljning, användning och lagring. Målet är att överbrygga klyftan från demonstration till kommersialisering och därmed bidra till utbyggnaden av nästa generation av innovativ koldioxidsnål energiteknik. Med tanke på den höga risken är dessa EIB-lån finansiellt garanterade av Europeiska Kommissionen. InnovFin EDP finansieras av fonder från Horizon 2020 och NER 300.