Foto: Patrik Lindén, Stora Enso.

Styrelsen i branschorganisationen Svensk Vindenergi har beslutat att utse Daniel Badman till ny vd. Han tillträder tjänsten senast den 1 december 2020. Daniel kommer från skogsindustrikoncernen Stora Enso där han idag arbetar som Public Affairs-chef.

– Daniels bakgrund inom tung industri är mycket intressant när vindkraften går mot att bli en bas i energisystemet. Jag vill hälsa honom varmt välkommen och jag ser verkligen fram emot att få arbeta tillsammans med honom, säger Linda Burenius, styrelseordförande för Svensk Vindenergi.

Det ska bli spännande att tillsammans med kansliet och medlemsföretagen driva på för goda förutsättningar och fortsatt tillväxt i branschen

Som vd får Daniel det huvudsakliga uppdraget att representera vindkraftsbranschens samlade röst, ytterligare förstärka vindkraftens position i samhället och inte minst accelerera omställningen mot ett 100 procent förnybart elsystem. Redan inom tre år motsvarar vindkraften omkring en tredjedel av den totala elanvändningen i Sverige.

– Den goda tillgången på förnybar el till låg kostnad är en förutsättning för elektrifieringen av transportsektorn och industrin och kan dessutom attrahera nya företag till Sverige. På vägen framåt blir Daniels kompetens och kontaktnät mycket värdefullt, säger Linda Burenius.

Daniel Badman ersätter nuvarande vd Charlotte Unger Larson som avslutar sin tjänst under hösten. Han ser fram emot sitt nya uppdrag som representant för vindkraftsbranschen.

– Jag är glad för styrelsens förtroende att leda Svensk Vindenergi. Det ska bli spännande att tillsammans med kansliet och medlemsföretagen driva på för goda förutsättningar och fortsatt tillväxt i branschen. Med erfarenhet från industrin och departementsvärlden är det inspirerade att få jobba för att Svensk Vindenergi fortsatt är en viktig röst i samhällsdebatten, säger Daniel Badman, f.n. Public Affairs-chef på Stora Enso.