Det ledande globala certifieringsorganet UL kommer att arbeta med Azelio för att utvärdera Azelios teknologi för långtidslagring av energi för att möjliggöra kommersiell verksamhet på den amerikanska marknaden. Målet för utvärderingen är att under 2021 få en fältcertifiering av Azelios teknik för ett specifikt projekt i Kalifornien.

Som ett led i Azelios strategi att gå in på den amerikanska marknaden har UL valts som certifieringsorgan för företagets egenutvecklade teknologi för långtidslagring av energi med behovsstyrd produktion av förnybar energi. Azelios produkt utvecklas och tillverkas i Sverige och kommer att bli CE-certifierad enligt europeiska standarder, som i vissa aspekter skiljer sig från amerikanska standarder när det gäller elsäkerhet och nätföreskrifter. UL, som är referens för många nordamerikanska nätstandarder, ska i samband med en fältcertifiering för ett projekt i Kalifornien utvärdera Azelios teknik för att möjliggöra fullständig överensstämmelse med de lokala nätkoderna och säkerhetsdirektiven.

Azelios termiska energilager måste specifikt uppfylla flera krav såsom säkerhetskrav enligt NEC (nationella elektriska koder), tryckregler, lokala NFPA-brandkoder samt regler för anslutning till elnätet. UL som har över 100 års erfarenhet av att arbeta med standarder och certifiering kommer bland andra standarder att använda sin nyligen uppdaterade UL9540 för att utvärdera installationens säkerhet.

”Den amerikanska marknaden har visat stort intresse för Azelios teknologi och behovet av långtidslagring av energi växer snabbt. Vi tar nu ett stort steg mot att ta oss in på marknaden genom att samarbeta med UL för att certifiera tekniken för nordamerikanska nätnormer”, säger Jonas Eklind VD för Azelio.