Azelio har erhållit en villkorad order från Engazaat Development S.A.E. på 20 enheter av Azelios lagringssystem för förnybar energi, TES.POD®. Ordern har ett värde på ca 1,5 MUSD och förväntas levereras i december 2021. Ordern är villkorad av, bortsett från sedvanliga projektobjekt, den pågående tekno-ekonomiska genomförbarhetsstudien för detta specifika projekt.

TES.POD®-enheterna avses finansieras, installeras och drivas via ett projektbolag som ägs gemensamt av Azelio och Engazaat Development S.A.E, och ska användas i det hållbara jordbruksprojektet SAVE i Egypten. De 20 TES.POD®-enheterna har en sammanlagd lagringskapacitet på 3,3 MWh elproduktion och ska ingå i ett mikrogrid-system som ska förse jordbrukare med förnybar energi, och därmed väsentligt minska deras koldioxidutsläpp, energirelaterade kostnader och dieselberoende.

Egyptenbaserade Engazaat Development S.A.E (Engazaat) specialiserar sig på att utveckla, implementera och hantera infrastruktursystem inom sektorerna vatten, teknik och förnybar energi. I sitt hållbara jordbrukssamhälles- och entreprenörsplattformsprojekt SAVE, vid Moghra-oasen i Egypten, planeras ett mikrogrid-system som ska förse jordbrukarna med 85% av deras energibehov med energi från förnybara källor. För projektet läggs en order på 20 av Azelios energilagringsenheter, TES.POD®, villkorad av en pågående teknoekonomisk genomförbarhetsstudie för det specifika projektet och vid ett överenskommet kommersiellt upplägg och erhållna tillstånd kommer Engazaat och Azelio att bilda ett projektbolag för att finansiera, installera och driva lagringssystemen.

Azelios TES.POD® är ett system som lagrar förnybar energi i återvunnen aluminium och levererar el och värme när det behövs under dygnets alla timmar. För SAVE-projektet är användning av Azelios TES.POD® tillsammans med solceller en bättre långsiktig lagringslösning än litiumjonbatterier. De 20 TES.POD®-enheterna, med en elektrisk effekt på 260 kW och med en lagringskapacitet på 3,3 MWh elproduktion, kommer att eliminera 232 kubikmeters dieselförbrukning årligen, och därmed minska koldioxidutsläppen med 603 ton per år.

”Den här villkorade order är en stor milstolpe för Azelio. Det Engazaat gör för ett hållbart jordbruk är något vi är mycket stolta över att få vara en del av. Vi ser fram emot ett nära och framgångsrikt samarbete med Engazaat ”, säger Jonas Eklind, VD för Azelio.

“Genom att nyttja Azelios överlägsna energilagringsteknik strävar vi tillsammans efter att lansera en unik affärsmodell som har potential att förändra försörjningen för småskaliga jordbrukare i den egyptiska delen av Sahara, den största sandöknen på planeten. Tillsammans tror vi att vi kommer att kunna lösa behovet av den energiförsörjning som är nödvändig för både ekologiskt och ekonomiskt hållbar vatten- och livsmedelsproduktion”, säger Muhammad El Demerdash CEO Engazaat.