Azelio har tecknat en avsiktsförklaring (MOU) med mexikanska CITRUS JMK SA DE CV (CITRUS) för att leverera energilagring till jordbruk, livsmedels- och gruvindustrin samt olje- och gasindustrin. Kundbasen utgörs även av turismsektorn med hotell i Mexiko, Nord- och Centralamerika. Avsiktsförklaringen innefattar en installerad kapacitet om 20 MW av Azelios energilagring fram till 2024. Parterna avser även att utöka samarbetet med ytterligare projekt utöver ramen för avsiktsförklaringen.

Azelios energilager tillsammans med solceller ska utgöra en del av CITRUS erbjudande till kommersiella och industriella kunder. Det stärker bolagets erbjudande inom energisystem med hållbar, kostnadseffektiv och tillförlitlig förnybar el dygnet runt. De inledande projekten inom avsiktsförklaringen planeras vara småskaliga med 150 kW 2021, följt av 3 MW 2022, 6 MW 2023 och 11 MW 2024.

CITRUS är baserade i Mexiko och är en väletablerad leverantör av industriell utrustning och projektutvecklare inom energisystem. Bolaget arbetar för hållbara industriella processer och tillhandahåller högteknologiska integrerade förnybara energilösningar med både värme och elektricitet. Med denna avsiktsförklaring avser CITRUS att utöka sitt erbjudande i Mexiko samt i Nord- och Centralamerika. Målet är att etablera Azelio som en av CITRUS teknologileverantörer och att utveckla, installera och driva Azelios teknik och agera som en regional partner.

”CITRUS är ett väletablerat företag som vi är stolta över att inleda samarbete med. Azelios energilager kan öka användningen av förnybar energi till dygnets alla timmar och vi ser fram emot att demonstrera vår lösning tillsammans med CITRUS på den mexikanska, nord- och centralamerikanska marknaden”, säger Jonas Eklind VD för Azelio.

”Samarbetet med Azelio påskyndar vår strategi att utöka CITRUS-portföljen med energilagring till våra högre tillväxtsegment och marknader. Tillsammans med Azelio ska vi nu erbjuda vi denna banbrytande teknologi för att ge våra kunder en exceptionell förnybar energilösning för en hållbar tillväxt”, säger Katia Bernal, VD för CITRUS. https://CITRUS.mx/en

För mer information, kontakta
Jonas Eklind – VD
Email: jonas.eklind@azelio.com
Tel: +46 709 40 35 80