Azelio stärker sin närvaro i Kalifornien ytterligare genom att bli medlem i California Solar & Storage Association, CALSSA, delstatens största branschorganisation för grön energi med över 550 medlemsföretag.

”Kalifornien är en av de största och mest framgångsrika marknaderna för solenergi i världen där vi också ser ett stort intresse för vår energilagringslösning. Medlemskapet i CALSSA visar vårt engagemang för att bygga en stark regional plattform och bli en del av branschen i Kalifornien”, säger VD Jonas Eklind.

”Vi välkomnar varmt Azelio till CALSSA”, säger Bernadette Del Chiaro, Executive Director för California Solar & Storage Association. ”Kalifornien omfamnar alla former av solenergi och energilagring till vår livliga, konkurrenskraftiga och växande marknad och vi är glada att få hit Azelios unika erbjudande.”

Efter att ha tecknat tre avsiktsförklaringar för Kalifornien under det senaste året fortsätter Azelio att befästa sin position på marknaden. Kalifornien är världens femte största ekonomi och har satt som mål att förlita sig helt på utsläppsfria energikällor för sin elproduktion från 2045. För att nå sitt mål siktar delstaten på att 50 procent av elproduktionen ska ske med förnybara källor 2025 och 60 procent 2030. Energilagring kommer att spela en avgörande roll i denna övergång för att göra sol- och vindkraft tillgänglig dygnet runt. Specifikt kommer långvariga lagringslösningar som Azelios TES.POD, bidra till att ge robust och säker strömförsörjning, särskilt under kritiska perioder som vid skogsbränder i Kalifornien.

California Solar & Storage Association representerar en rad företag som tillverkar, designar, installerar, finansierar och tillhandahåller andra resurser till den växande lokala solenergi- och lagringsmarknaden i Kalifornien. Organisationen har främjat sol- och lagringsindustrins gemensamma intressen i över 40 år, vilket gör Kalifornien till den mest robusta marknaden i USA.