Det svenska energilagringsföretaget Azelio och indiska energibolaget Atria Power har undertecknat en avsiktsförklaring (MoU) om att samverka kring installation av över 65 MW av Azelios energilager i Indien fram till år 2025. Avtalet är Azelios första i landet, en marknad med stor potential för förnybara energilösningar i områden utan elnät.

Atria Power avser att använda Azelios energilagringsteknik för att leverera både el och värme. Genom att kombinera Azelios energilager med kyl- och vattenavsaltningsteknik kommer Atria att kunna erbjuda hållbar el, rent dricksvatten och kyla till samhällen på den indiska landsbygden.

Avsiktsförklaringen anger ramarna för ett samarbete som omfattar installerad energilagring på över 65 MW fram till år 2025. Samarbetet inleds med mindre kommersiella installationer på 100 kW 2021, följt av installationer i större skala med en förväntad total kapacitet om 12 MW under 2023, 18 MW under 2024 och 35 MW år 2025. Atria avser att som projektutvecklare och systemintegratör av energiprojekt med Azelios teknik utvidga sitt erbjudande på den indiska marknaden.

Atria Power är en leverantör av integrerade energilösningar som utvärderar energieffektivitet, energiförbrukning och energiköp för sina kunder. Genom att kombinera investeringar i teknik med skräddarsydda lösningar har Atria Power ett bredare tjänsteutbud än det hos renodlade leverantörer av förnybar energi.

”Atrias investeringar i och förståelse för förnybar energiteknik möjliggör för Atria och Azelio att samarbeta för att tillhandahålla hållbar el och lågtempererad värme dygnet runt. Atria ser mycket fram mot att samarbeta med Azelio för att ta alternativa teknologier till den indiska landsbygden”, säger Sunder Raju, Director för Atria Power.

”Atria är en snabbt växande och välkänd producent av förnybar energi i Indien med stark finansiering och en gedigen kundbas. Vi är stolta över att samarbeta med dem för att höja välståndet på den indiska landsbygden med hjälp av förnybar energiteknik. Detta MoU visar också på det värde som kan skapas av den lågtempererade värme som vårt system genererar”, säger Jonas Eklind VD för Azelio.

Atria Power, en del av Atria Group, är en producent av förnybar energi med anläggningar för förnybar energi på 522 MW, varav 373 MW vind och 100 MW solceller, samt 350 MW under utveckling. Bolaget stöds finansiellt av blue chip-investerare och partners inklusive GE Energy Financial Services, APG och Piramal. Atria Power tillhandahåller energiköpsavtal (PPA) för flera välkända multinationella företag med hög kreditvärdighet och inhemska kunder inom industri och handel, såsom livsmedel, besöksnäring, fastigheter.

Azelios unika teknologi för energilagring kan kombineras med solceller, vindkraft eller andra energikällor, för att lagra energi i återvunnet aluminium och kostnadseffektivt leverera förnybar energi, i form av el och värme, vid behov dygnet runt.