Azelio har utsett chefer för samtliga målmarknader

Azelio har utnämnt Hans Svanbom till regionchef för USA. Hans som varit anställd i bolaget sedan 2021, har en lång bakgrund från IT och telekom. Azelio har med denna utnämning utsett chefer för samtliga sina målmarknader.

Azelio beslutade nyligen att initialt fokusera sin försäljning och marknadsföring till fyra målmarknader, valda på basis av att bolaget där kan erbjuda kunder särskilt starka affärscase. Dessa marknader är USA, Australien, MENA-regionen (Mellanöstern och Afrika) samt södra Afrika.

”Lokal närvaro i kombination med ett decentraliserat beslutsfattande kommer att påskynda kommersialiseringen av vårt energilagringssystem. Azelios mål på alla dessa marknader är först att ta order på system om 0,5-5 MW som kan stå modell för andra kunder, och därigenom bereda väg för ytterligare försäljning”, säger VD Jonas Wallmander.

De andra regioncheferna som utsetts är Florian Naumann för Australia, Eren Engur för MENA, och Reinhardt Labuschagne för södra Afrika.
En viktig uppgift för regioncheferna är att säkra en lokal infrastruktur som kan förbereda, installera och underhålla projekt. För USA har Azelio inlett en process att anpassa produkten till den amerikanska marknaden.