av Redaktionen

1039 ARTIKLAR0 KOMMENTARER
https://aktuellenergi.se

Enorm ökning av elanvändningen

Vi står inför en mycket omfattande elektrifiering, där stora delar av den fossila andelen vi har idag behöver bytas ut och ersättas och...

Energimyndigheten föreslår omvända auktioner som stöd för bio-CCS

Energimyndigheten föreslår att ett statligt stöd för avskiljning, infångning och lagring av koldioxid från förnybara källor bör utformas med hjälp av omvända auktioner. Nästa...

Elfärjor allt mer populära

Nu elektrifieras färjetrafiken mellan Lysekil och Skaftö. Det står klart sedan Västtrafik avslutat en ny upphandling för linje 847. Det blir Gunnars Båtturer &...

Västtrafiks nya storsatsning på elbussar

Från juni nästa år får kollektivtrafiken i Göteborg ytterligare 137 elbussar. Västtrafik har upphandlat två avtal för busstrafik och valt att fortsätta satsa helt...

Elbilar minskar effekttopparna i Malmö

Med hjälp av smart elbilsladdning kan batterikapaciteten i Malmös elbilsflotta bidra till att minska effekttopparna i staden. Än så länge bara till viss del,...

Det är stora rörelser både i spotpriser och terminspriser nu

Det är framför allt förändringar i vädret, men Norden påverkas också till stor del av vad som händer i Europa. Se veckans kraftkommentar med...

Månadsrapport för den gemensamma elcertifikatmarknaden

Sedan den gemensamma elcertifikatmarknaden startade 2012 har anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande 46,43 TWh tagits i drift och godkänts för elcertifikat. Den senaste månaden...

Replik: Svenskt näringsliv missförstår Energimyndighetens scenarier

Uppdaterad: Energimyndigheten vänder sig mot branschorganisationen Svenskt näringslivs felaktiga uttolkningar av vad myndigheten anser när de uttalar sig om våra långsiktiga scenarier. Uppdatering: Efter den...

Vinden håller elpriset nere

Inledningen på april har kantats av typiskt vårväder med vind, hagel och snö som emellanåt varvats med sol. Även om många väntar på den...

Biomassa är en viktig råvara för produktion av värme och energi

Den senaste tiden har frågan om hur hållbart det är för energibolag att använda biomassa i sin värme- och elenergiproduktion aktualiserats. Med anledning av...

TOP AUTHORS

5 ARTIKLAR0 KOMMENTARER
1039 ARTIKLAR0 KOMMENTARER
0 ARTIKLAR0 KOMMENTARER
- Advertisment -

Most Read