Audi och Hager ingår i ett gemensamt forskningsprojekt om energilagring i hemmet. Med tekniken bidirektionell laddning kan överskottsel lagras i bilen och användas i hushållet vid behov.

Enligt de svenska energi- och klimatmålen ska elproduktionen år 2040 vara 100 procent förnybar, det vill säga bestå av vatten-, vind- och solkraft. Av den anledningen riktas nu fokus på att utveckla vind- och solkraft. Dessa två energislag brottas dock med ett gemensamt problem: energilagring. När det är vindstilla och mörkt blir energislagen verkningslösa. Hager har därför tillsammans med Audi ingått i ett forskningsprojekt som kan bidra till att lösa utmaningen med energilagring: dubbelriktad laddning hemma, även kallat Vehicle to Home (V2H). Den innovativa tekniken ger ekonomiska fördelar och säkrare tillgång på el.

Utnyttjar potentialen i elbilen
Idén är lika enkel som den är genial: elbilens högvoltsbatteri laddas inte bara från hemmets elförsörjning för användning som energikälla för fordonet, utan det kan också användas som en decentraliserad lagringskälla och försörja hemmet med el.

– Ett fordonsbatteri kan lagra ungefär lika mycket energi som ett genomsnittligt hushåll förbrukar på en vecka. Den potentiella lagringskapaciteten är därför betydande, säger Ulrich Reiner, e-mobilitetsexpert på Hager.

I framtiden kommer den nya infrastrukturen för laddning teoretiskt kunna tillåta ett elektriskt fordons batteri att laddas från vilken hemanslutning som helst och även leverera energi tillbaka till hemnätet. Fastighetsägare som producerar sin egen elektricitet från till exempel solceller på taket kommer att kunna använda bilen som mellanlager för att sedan förse hemmet med el vid behov.

Det officiella namnet på denna bidirektionella laddning är Vehicle to Home (V2H).

– V2H har en stor potential för att minska elkostnaderna för husägare och öka både nätstabilitet och försörjningssäkerhet i händelse ett strömavbrott. Att använda batterier från tusentals elfordon för att ge ett betydande bidrag till klimatet är en vision som har fascinerat oss från första början. Med Audi har vi funnit en idealisk partner, förklarar Ulrich Reiner.

Ett tekniskt komplext projekt
Det som låter enkelt i teorin är i praktiken extremt tekniskt komplicerat, vilket kräver noggrann samordning mellan de olika tekniska komponenterna. E3/DC som är ett dotterbolag till Hager bidrar med den tekniska kunskapen bakom laddningsinfrastrukturen. I forskningsprojektet användes en Audi e-tron med serienära laddningsteknik som energilagringssystem för V2H.

Detta är dock bara början. Ett bidirektionellt laddningssystem som lämpar sig för vardagsbruk kräver mycket mer. För att kunna hantera energiutbytet med fordonet krävs ett smart hems energihanteringssystem (Home energy management system), och naturligtvis en laddningsstation. Hager har lämpliga lösningar i sin produktportfölj för detta. Implementeringen av CCS-laddningsstandarden stöds av det amerikanska partnerföretaget IoTecha.

Bidrag till en lyckad energiomställningen
Ulrich Reiner är övertygad om projektets potential.

– I framtiden kommer ett ökande antal husägare att ha en bil i garaget eller utanför hemmet som kan lagra energi som genererats av hemmet. Kunder som har en egen solcellsanläggning kan optimera sin mobilitet både när det gäller kostnader och koldioxidförbrukning samtidigt som de avlastar elnätet. Detta blir ett viktigt bidrag till en lyckad energiomställning.