Nu tar Arla ytterligare ett steg för att sänka utsläppen genom att sätta in en av landets första tunga el-lastbilar med kyl. Genom att lastbilen är eldriven så blir den inte bara utsläppsfri utan även tystare.

Redan år 2018 blev Arla Sveriges egna tunga transporter i Sverige fossilfria. Nu tar Arla ytterligare ett steg för att sänka utsläppen genom att sätta in en av landets första tunga el-lastbilar med kyl. Genom att lastbilen är eldriven så blir den inte bara utsläppsfri utan även tystare.

I en stor upphandling år 2020 där Göteborgs Stad ställde krav på fossilfria transporter blev Arla ny leverantör till de runt 300 kommunala köken på skolor, förskolor och äldreboenden i staden och kranskommunerna. Avtalet löper under fyra år och omfattar en årsvolym på 1 845 ton färska mejerivaror och matfett till ett totalt värde av ca 80 Mkr.

”Nu tar vi ytterligare steg för att minska utsläppen i de mest känsliga trafikmiljöerna runt skolor och äldreboende i Göteborg. Med vår första eldrivna lastbil så blir transporterna helt utsläppsfria och dessutom tystare.” säger Malin Leander logistikdirektör på Arla.

Arla tänker fortsätta leda vägen till mer hållbara transporter i Sverige. En utveckling som kommer att innebära mer av den här typen av eldrivna, tysta och helt avgasfria transporter i tätbebyggt område. För de långa mjölktransporterna på landsbygden mellan gård och mejeri vill vi utveckla biogasdriften, så att vi helt enkelt kör på biogas producerat från gödsel från gårdarna. Med biogasproduktion från gårdarna sluter vi kretsloppet och bidrar till minskade utsläpp både i jordbruket och transportsektorn.

Premiärtur

Den första leveransen med ellastbilen skedde vid Katrinelundsgymnasiet i Göteborg där bilen i princip ljudlöst rullade fram till en mottagningskommitté vid lastkajen.

”Hundra år efter att mjölk började köras ut med lastbil i Sverige kan nu mjölken börja rullas ut, ljudlöst och utsläppsfritt, med Arlas första svenska ellastbil.” sade Caroline Starck, kommunikationsdirektör Arla.

”Elektrifierade lastbilar är en viktig pusselbit i Sveriges klimatresa mot noll utsläpp. För stadsnära transporter kommer elektrifiering vara ett huvudspår i omställningen och Arla tar härmed viktiga steg i omställningen mot fossilfria och koldioxidfria transporter.” sade Johan Selvén, försäljningsdirektör Volvo Lastvagnar.

”Göteborgs Stad arbetar hårt med att förbättra luftkvaliteten i staden. Vi ställer krav på våra leverantörer och är glada att Arla faktiskt går längre än de krav vi ställde i upphandlingen.” sade Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.