Arise har tecknat ett 5-årigt fullserviceavtal med WP Green Service GmbH för sina tre GE vindkraftparker, totalt 21 turbiner, (”Avtalet”). Avtalet träder ikraft den 1 januari 2021.

Avtalet innebär att WP Green Service GmbH tar fullt ansvar för samtliga komponenter samtidigt som de löpande kostnaderna sänks och en fortsatt hög tillgänglighet garanteras.

”Vi är mycket nöjda med att samarbeta med WP Green Service för service av våra GE vindkraftparker. Tillsammans med den nyligen kommunicerade livstidsförlängningen och den planerade refinansieringen senare i höst är serviceavtalet en viktig pusselbit för att uppnå långsiktig lönsamhet i våra egna parker. Vi kommer härigenom ha skaffat oss ett mycket gott slagläge”, säger VD Daniel Johansson.

”Vi är glada att Arise tar stöd i vår omfattande servicekompetens och att vi får förtroende i Sverige. Med dedikerade teams på site och till våra tekniska kontrollsystem, kommer vi till fullo att leva upp till de förväntningar som ställs på oss”, säger Manuel Lasse, Managing Director på WPGS GmbH, ett konsortium av bolagen WP Group and Green Wind Group.

Halmstad den 16 september 2020