Den lokala marknaden för effektflexibilitet, CoordiNet, öppnade för handel måndagen den 2 november 2020.

Först igår, onsdag 18 november mellan 10.00 och 10.30 genomfördes det första riktiga avropet. Totalt avropades 146 MWh mellan 16 och 22 idag, torsdag, 19 november, inom marknadsområde Uppsala län. Anledningen till avropet är att det enligt SMHIs prognos igår innan avropet, blir kallare ikväll.

Totalt i Uppsala län deltar 11 flexibilitetsleverantörer med en gemensam maxeffekt på 182,5 MW. Det är en väldigt stor bredd på deltagarna med allt från tillverkningsindustrier, energibolag, vattenkraft, fastighetsbolag och villakunder. Fastighetsbolag och villakunder deltar samlat genom aggregatorn NGENIC. Flexibilitetsmarknaden är en del av lösningen på bristen på elnätskapacitets i tillförseln av Uppsala.Genom att minska sin elanvändning eller öka sin elproduktion kan flexibilitetsleverantörerna hjälpa till under de timmar då det är brist i elnätet.

  • Årets första flex-affär kan kopplas till vinterns första köldknäpp. Kallare dagar kommer effektflexibilitet avropas. Vi startade projektet 2019 och förra vintern levererades 3300 MWh effektflexibilitet i Uppland. Målet är att kunna bidra till kapacitetslösningar och förnya energisystemet, säger Yvonne Ruwaida projektledare för CoordiNet på Vattenfall Eldistribution.

Effektfrågan är viktig för Uppsala kommun och inom CoordiNet arbetar kommunen aktivt med rekryteringen in till den lokala marknaden.

  • Att lösa kapacitetsbristen i elnätet är avgörande för Uppsalas framtid och det här är ett viktigt initiativ för att avlasta elnätet. Därför är det väldigt positivt att fler aktörer nu deltar och bidrar med sin flexibilitet, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.
    Fakta

CoordiNet är ett EU-finansierat Horizon 2020-projekt där Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution, Svenska Kraftnät och flera andra svenska och internationella aktörer samarbetar för att demonstrera flexibilitetsmarknader och dess fördelar. E.ON Energidistribution utvecklar flexibilitetsmarknadens plattform. Vattenfall Eldistribution leder den svenska demonstrationen och är kravställare på plattformen. Uppsala kommun deltar med att rekrytera deltagare internt och externt till marknaden i Uppsala.