Är elbilar verkligen miljövänliga eller har utsläppen bara flyttat från avgasröret till batterifabriken och kraftverket där elen produceras? Det korta svaret är att elbilen är bättre för miljön än motsvarande bensin- eller dieselbil, var i världen den än produceras och körs. Men det finns också ett längre svar på frågan.

Det långa svaret på frågan om elbilar är miljövänliga är att det beror på. Dels beror det på vilken tidsperiod man tittar utifrån och dels beror det på var bilen och batteriet produceras samt var bilen används.

Livscykelanalys ger bättre förståelse
En sak som vi kan konstatera är att det inte finns någon bil som är bra för miljön. När en bil produceras, oberoende om det är en elbil eller om den drivs på konventionella bränslen, så bidrar produktionen till utsläpp av växthusgaser. Men för att förstå en bils miljöpåverkan är det viktiga att titta ur ett livscykelperspektiv, från vagga till grav. Bilens livscykel kan, förenklat, delas in i tre delar:

Produktion (som i sin tur består av bland annat råvaruframställning samt produktion av material, batteri och bil)
Användning
Återvinning
Jämför man en elbil med en bensin- eller dieselbil i produktionsfasen så har elbilen högre CO2-utsläpp, vilket till stor del beror på produktion av batteriet. Tittar man bara på användningsfasen så har elbilen utsläpp från elproduktionen medan bensin- eller dieselbilen har utsläpp från avgasröret.

Jämför själv
Transport & Environment (T&E) bildades 1990 och är en europeisk paraplyorganisation för icke-statliga organisationer som är aktiva inom transport- och miljöfrågor. De arbetar med att ta fram information om transporters miljöpåverkan baserat på fakta. Ett av deras senaste projekt har resulterat i ett verktyg där användaren själv kan jämföra koldioxidutsläppen från elbil, bensinbil och dieselbil samt välja var bilen producerats och i vilken land bilen används. Verktyget finns här. Värt att notera är att de siffror som används är inte från körcykler som NEDC eller WLTP, utan snittutsläppen i verklig körning för de tio mest populära bilarna inom varje segment.

Worst case scenario
Genom verktyget ser vi att värsta tänkbara scenariot för elbilen är om batteriet produceras i Kina och bilen används i Polen. Detta beror till stor del på att elproduktionen i dessa två länder har mycket höga utsläpp. Ur ett livscykelperspektiv släpper elbilen i ett sådant scenario ut 22% mindre CO2 än en jämförbar dieselbil och 28% mindre CO2 än en jämförbar bensinbil. Efter 9 700 mils körning har elbilen blivit bättre för miljön.

Worst case scenario - Livscykelanalys för elbil

Best case scenario

Bäst tänkbara scenariot är om elbilens batteri produceras i Sverige och att bilen används i Sverige. Över hela sin livscykel släpper då elbilen ut 80% mindre CO2 jämfört med motsvarande dieselbil och 81% mindre CO2 jämfört med motsvarande bensinbil. Redan efter 1 150 mil är elbilen bättre för miljön. Det kan jämföras med att medelsvensken i snitt kör 1 200 mil per år. Så redan första året än alltså elbilen bättre ur miljösynvinkel.

Ett normalt scenario
Men varken det sämsta tänkbara eller det bästa tänkbara scenariot är ett normalt scenario. T&E har därför också skapat en graf som visar ett medelscenario. Det vill säga att elbilens batterier tillverkas i Europa med den europeiska elmixen. Grafen visar att om denna bil används i Sverige så är utsläppen över livscykeln 79% lägre än utsläppen från en jämförbar konventionell bil och om bilen används i Polen så är utsläppen över livscykeln fortfarande 29% lägre än utsläppen från en jämförbar konventionell bil.

Elbil, ett miljövänligare alternativ
Så, där har ni det. Elbilar är mer miljövänliga, och alltså redan idag ett bättre alternativ ur ett livscykelperspektiv, än motsvarande bensin- eller dieselbil. Speciellt i Sverige. Och när Northvolts batteriproduktion i Skellefteå kommer igång och dess batterier börjar användas i elbilar så kommer elbilen bli ett ännu bättre alternativ. Nyligen släpptes också en studie gjord av universiteten i Cambridge, Exeter och Nijmegen som visar samma sak. Nämligen att elbilen är bättre för miljön, jämfört med en bensinbil, i 95% av världens länder.

Välj ett miljövänligare alternativ, välj elbil!
Har du redan en elbil eller laddhybrid? Eller funderar på du att skaffa en laddbar bil, men har frågor kring laddningen? Vi hjälper dig hela vägen från idén om laddning, till färdig laddstation på din garageuppfart, i bostadsrättsföreningen eller på jobbet.