Elpriset i Norden i april krossade det tidigare lågprisrekordet från juli 2000 – och blev lägre än något tidigare genomsnittspriset för någon månad.

Det förra lågprisrekordet sattes i juli 2000, då vi noterade ett genomsnittspris på 6,35 EUR/MWh. Nu har det slagits med råge och ett nytt rekord har sats och priset för april 2020 blev 5,26 EUR/MWh.

Observera att detta rekord är noterat i euro. Den svaga norska kronan gör nämligen att elpriset inte sjunker fullt så mycket för norrmän denna gång som den gjorde i juli 2000.

Det är många faktorer som bidrar till att göra kraftsituationen 2020 i högsta grad speciell. Låt oss titta på de viktigaste punkterna som kan förklara detta:

I Norden ligger både vatten- och snömängder på en historisk rekordnivå efter en nederbördsrik period i vintras. Nu tappar man ut vatten ur magasinen för att bereda plats för snön som snart kommer att smälta.
Det har varit en mycket mild vinter, något som har gjort att kraftbehovet hittills har varit lägre än normalt.
Det produceras mer förnybar energi än någonsin förr i Norden. Vindkraftverk levererade under årets första två månader lika mycket energi som alla de nordiska kärnkraftsanläggningarna sammantaget.
I Tyskland producerar man mer förnybar energi än någonsin tidigare. Under senare delen av april levererade solceller och vindkraftverk rekordmycket energi. Detta gör att kraften från Norge periodvis inte går att exportera.
Coronapandemin och den nedstängning av samhället som denna har medfört har reducerat efterfrågan på el med några procent, både i Norden och Europa.
Nedstängningen av samhället leder även till lägre koldioxidutsläpp i Europa, vilket i sin tur medför fall i kvotpriset för utsläpp. Detta sänker produktionskostnaden för kol- och gaskraftverken. Resultatet blir lägre elpriser i Europa – något som i sin tur ger lägre elpriser i Norden.
Låga priser även i sommar

Snösmältningen står för dörren och priserna fram till och med industrisemestern ser ut att bli ungefär lika låga som de var i april. I år finns det mer förnybar energi i systemet än tidigare, så det skulle förmodligen krävas en bättre sommar än 2018 för att det skulle ske något direkt lyft i elpriset under denna period.

När snösmältningen är över är det till viss del begränsat hur mycket mer vatten än normalt magasinen kan rymma fram till och med vintern. Normalt sett är de ganska fulla efter sommaren. Därför ökar det förväntade kraftpriset ganska mycket för kommande vinter, jämfört med de låga priserna vi har sett i april.

Coronakris med begränsad effekt på lång sikt

Elpriset för de kommande åren har inte reagerat särskilt mycket på coronakrisen. Framtidspriserna ligger ungefär på samma nivå som de var före pandemin, med endast en måttlig nedgång.

Många förväntar sig nu att politikerna i Europa ska ta tillfället i akt, då aktiviteten är låg, till att strama in systemet med utsläppskvoter.

Aktiemarknaden har nästan hämtat in nedgången från det dramatiska raset i april. Den långsiktiga räntenivån har inte ändrats så mycket, vilket gör att kostnaderna för vindkraftverk ser ungefär likadana ut som före coronakrisen.