Foto: Christian Andersson, Apelöga

55 000 nätanslutna solcellsanläggningar installerades 2022. Tillsammans har de en effekt på cirka 800 MW. Det är en ökning med närmare 50 procent mot föregående år.

Vid årets slut fanns det 147 692 elnätsanslutna solcellsanläggningar i landet. Den totala installerade effekten uppgår nu till nästan 2,4 gigawatt (GW).

Solcellsanläggningarna är så många att de på ett år kan producera över 2 terawattimmar (TWh) el, vilket är lika mycket el som produceras av alla samtliga kraftslag som finns i Stockholms län. Eller lika mycket som krävs för att försörja 650 000 elbilar med el under ett år.

– I och med det höga intresset för klimatomställningen i kombination med de svängande stundvis höga elpriserna vi såg under förra året, kommer vi sannolikt att få se ännu fler solpaneler på våra tak i framtiden, säger Elin Larsson, elmarknadsanalytiker vid Energimyndigheten.

Det är något som även framgår i Energimyndighetens nyligen publicerade kortsiktiga prognos där bedömningen är att solel kommer att mer än fördubblas under de närmaste två åren.

Solcellsanläggningar fördelade på kommun och län

Göteborg är den kommun som har störst installerad solcellseffekt på 83 megawatt (MW), vilket är nästan 3,5 procent av hela Sveriges effekt. Det är också den kommun där det installerades flest solcellsanläggningar under 2022. I de tio kommunerna med störst ökning installerades totalt 129 MW.

Effektklasserna beskriver storleken på de monterade anläggningarna som är anslutna till elnätet. De mindre solcellsanläggningarna står för drygt 56 procent, de medelstora för 37,4 procent och de större för drygt 6 procent. Den minsta effektklassen är anläggningar som normalt monteras på villatak.

– Det är främst de mindre och medelstora anläggningarna som har ökat. Förutom att vi hittar dem på villatak kan vi nu också se dem på flerbostadshus, kontorsbyggnader och industrier, säger Johan Harrysson, statistiker vid Energimyndigheten.