Den 6 april annullerades totalt 38 369 419 elcertifikat för 2020 års kvotplikt inom den gemensamma svensk-norska elcertifikatmarknaden.

För el producerad under 2020 utfärdades det totalt 50,0 miljoner elcertifikat i Norge och Sverige. Det innebär att den gemensamma elcertifikatreserven ökade med 11,6 miljoner elcertifikat till totalt 9,8 miljoner elcertifikat.

23,6 miljoner elcertifikat annullerades i Sverige
Sveriges kvotpliktiga elanvändning för 2020 blev 89,2 TWh vilket motsvarar en kvotplikt på 23 638 592 elcertifikat. Av dessa annullerades 99,92 procent, det vill säga 23 619 230 elcertifikat.

14,8 miljoner elcertifikat annullerades i Norge
I Norge annullerades 14 750 189 elcertifikat. Mer om annulleringen i Norge.

Om kvotplikt
Elleverantörer och vissa elanvändare är kvotpliktiga och därmed skyldiga att inneha elcertifikat motsvarande en viss andel av den el de säljer eller använder. Varje år deklarerar de kvotpliktiga hur mycket el de fakturerat sina kunder respektive hur mycket de använt under föregående år. Den 6 april annullerades elcertifikat utifrån inlämnade deklarationer.

De som inte har annullerat elcertifikat ska betala en kvotpliktsavgift på 33 kr per elcertifikat som inte har annullerats. Kvotpliktsavgiften har beräknats genom att det genomsnittliga priset på elcertifikat under perioden 1 april 2020 till och med 31 mars 2021 multiplicerats med 1,5. Det genomsnittliga priset var 22,16 kr och i det priset ingår även de överlåtelser som har skett på den gemensamma elcertifikatmarknaden med Norge.

Mer information om annulleringen publiceras den 20 april
Ytterligare information och analys av annulleringen kommer att publiceras i ett pressmeddelande tisdag den 20 april klockan 09.