För att vara effektiva när det gäller att bygga ny kärnkraft måste vi se till helheten, enligt Vattenfalls vd. Tillståndsgivning, planering, drift och hantering av använda, radioaktiva bränslen är alla faktorer som behöver inkluderas i ett omfattande ”kärnkraftsprogram”.

För att uppnå kostnadseffektivitet är det viktigt att tänka i större skala. När vi säger minst två reaktorer vid Ringhals är det bara början – vi ser framför oss fler reaktorer, säger Anna Borg i en intervju med TT.

Vattenfall undersöker för närvarande hur många reaktorer det kan handla om.

Det är troligt att vi behöver en rad av reaktorer, tillägger hon.

Hon konstaterar att kostnaderna minskar om elproduktionen sker i större skala. Det beror också på vilken teknik som väljs, hur stora reaktorerna blir, deras kostnad och när de kan vara klara.

TT frågar vidare: Och var skulle de placeras?

Det är rimligt att i första hand titta på platser där vi redan har kärnkraft, eftersom vi har infrastrukturen, säkerhetsarrangemangen och så vidare där. Och det första vi tittar på är Ringhals.

Enligt Anna Borg kommer det dock att dröja flera år innan ett beslut tas om att investera i ny kärnkraft. Vattenfall väljer nu ut leverantörer som kommer att få lämna offerter på ny kärnkraft i en förstudie om att bygga två mindre reaktorer vid Ringhals.

Förstudien förväntas vara klar först vid årsskiftet.

Kärnkraften spelar en viktig roll – vi har ägt och drivit kärnkraft i många decennier, och vi vill gärna bygga mer. Det är därför vi överväger möjligheten att bygga nya reaktorer, främst på platser där vi redan har kärnkraft, men på sikt kan det även ske på andra platser, säger hon till TT.

Vattenfall vill också att politiken utarbetar en färdplan för framtida energiförsörjning för att möta en elanvändning på minst 300 TWh år 2045.

Det är en enorm utmaning, och den frågan kommer inte att lösa sig själv. Den kommer att lösas genom att vi och många andra gör saker, och det är viktigt att vi är synkroniserade. Om vi bygger elproduktion utan att ha ett fungerande elnät kommer det inte att fungera, säger Anna Borg.

Regeringen har föreslagit en ändring som innebär att staten inte längre kommer att betala för elkablar till nya havsbaserade vindkraftsparker. Det kan påverka projektet Kriegers flak, en stor vindkraftspark som Vattenfall planerar söder om Trelleborg.

Om dessa projekt enskilt måste bekosta sin egen anslutning till stamnätet, vilket kan ut