Den nordiska energikoncernen Aneo är Norges största och snabbast växande leverantör av elbilsladdning till bostadsrättsföreningar. Nu expanderar de till Sverige och etablerar en ny verksamhet med huvudkontor i Stockholm.

Elbilsvågen slår mot Sverige och nu kommer Aneo ombord för att erbjuda laddning som en tjänst till svenska bostadsrättsföreningar. Sedan bolaget grundades för fyra år sedan har Aneo Mobility tecknat avtal med 800 bostadsbolag och har 80 000 laddstationer i Norge som är byggda eller planerade att byggas.
Koncernen expanderar nu sin verksamhet och etablerar Aneo Mobility i Sverige med kontor i Stockholm.
– Fossilfria elbilar kommer in på den svenska bilmarknaden med full fart och Aneo har ambitioner att vara förstahandsvalet för bostadsrättsföreningar, även här i Sverige. Därför bygger vi nu upp en verksamhet i Stockholm, där vi kommer att representeras av ett antal nya medarbetare under året, säger VD för Aneo Mobility Norway, Stephan Juhl Nielsen.

Elbilsladdning som tjänst

Aneo Mobility har haft stora framgångar med sin affärsmodell i Norge och Juhl Nielsen menar att tiden nu är mogen att ta konceptet vidare in på den svenska marknaden.
– Bilflottan i Sverige står inför en storskalig elektrifiering under de kommande åren och Aneo är redo att bidra med det vi kan, nämligen att erbjuda elbilsladdning som en tjänst för svenska kunder. I korthet går vårt koncept ut på att kunden betalar ett fast månadspris för att ladda sin bil, utifrån sina behov. Aneo tar kostnaden och ansvaret för allt, exempelvis kring installation, drift och underhåll av anläggningen, och erbjuder laddning som en tjänst till både bostadsrättsföreningar och de boende, säger Juhl Nielsen.

Börjar i storstäderna

Med dagens drygt 10 miljoner invånare är Sverige Nordens i särklass största land. Andelen laddbilar utgör 10 procent av alla personbilar och är ökande. Estimatet för 2030 är att andelen laddbilar kommer att ha ökat till 40 procent.
I tätorter är andelen elbilar högre än i resten av landet och andelen elbilar förväntas även fortsatt vara högst här och uppgå till 49 procent i Stockholm år 2030. Även andelen bostadsrättsföreningar är högre i storstäder.
– Vi kommer att finnas där tillväxten och behovet av elbilsladdning är som störst och kommer initialt att fokusera på städerna Stockholm, Göteborg och Malmö med omnejd, säger Margareta Törnblad, VD för Aneo Mobility Sweden AB.
Med Elbilsladdning som tjänst är det enkelt för alla bostadsrättsföreningar att erbjuda sina boenden laddning, utan att en investering i anläggningen behöver göras. Det är ett koncept som har fungerat väldigt väl i Norge och det blir spännande att även erbjuda bostadsrättsföreningar i Sverige samma möjlighet, fortsätter Törnblad.

Mer förnybar energi

Aneo är sedan tidigare etablerat i Sverige, genom sitt ägande i två vindkraftparker i Grimsås och Brännliden. Nu utvecklar de tillsammans med Sunnagruppen en storskalig solcellspark utanför Gislaved i Jönköpings län. Anläggningen beräknas stå klar och producera el under senare hälften av 2023.
– När vi deltar i elektrifieringen i Sverige är det naturligt att vi också bidrar med förnybar energiproduktion för att möta det växande behovet av tillgång till kraft, säger Stephan Juhl Nielsen.