sol, sun

Aneo investerar i en solcellspark i Gislaved, utvecklad av Sunna Group, vilket markerar deras första storskaliga solkraftsprojekt. Med en investering på över 100 MSEK blir detta en av Sveriges största solcellsparker. Solcellsparken, belägen utanför Gislaved, planeras ha en kapacitet på 15 megawatt och producera 15 miljoner kilowattimmar årligen, vilket täcker elbehovet för över 3000 villor.

Marcus Qviberg, VD för Sunna Group, uttrycker tillfredsställelse över att finansieringen är säkrad och ser detta som ett viktigt steg mot att minska beroendet av fossila bränslen. Aneo, med huvudkontor i Trondheim, har som mål att utveckla upp till 2 TWh solkraft till 2030, vilket skulle motsvara elbehovet för cirka 100 000 hushåll.

Projektet, kallat Solparken Skogsmusen, kommer att uppföras på 27 hektar brandskadad skogsmark och är planerat att starta under 2023 med målet att vara färdigställt i slutet av året. Länsstyrelsen i Jönköping har godkänt projektet, och markberedningen har påbörjats. Aneo och Sunna Group betonar vikten av att utveckla förnybar energi på ett miljövänligt sätt och ser positivt på att använda brandskadad mark för solenergiproduktion.