Trafikverket har beviljat investeringsstöd till ett 20-tal nya snabbladdare på platser där sådana saknas. De fördelas på sju län inklusive Norrlands inland där de största bristerna finns idag.

Årets investeringsstöd innebär att 20 aktörer får dela på 26,5 miljoner kronor för att etablera 20 nya snabbladdare på utpekade platser i sju län. Ett krav är att laddpunkten är i drift i fem år.

– Det har varit ett stort intresse, vi har fått in 66 ansökningar till 20 snabbladdstationer. Vi hoppas nå så långt med det här investeringsstödet att vi har snabbladdare minst var tionde mil längs de större statliga vägarna över hela landet. Det ska motverka räckviddsångesten, elbilistens motsvarighet till oro för bensinstopp. Laddinfrastrukturen är också en förutsättning för att fler ska våga välja laddfordon och framför allt elbil, säger Marie Hagberg, avdelningschef på Trafikverket. Efter årskiftet, under februari/mars, går vi ut med nästa ansökning, 60 platser från Gävleborg till Norrbotten.

Riksgränsen Plan- och bygglaget i norr AB
Abisko Plan- och bygglaget i norr AB
Stenbacken Sökande uppfyllde inte kraven och troligtivis går vi ut med en uppsamlingsutlysning hösten 2021.
Kiruna tätort OK Norrbotten
Nikkaluokta Plan- och bygglaget i norr AB
Puoltikasvaara Vattenfall Elanläggningar AB
Gällivare tätort OK Norrbotten
Hakkas Plan- och bygglaget i norr AB
Lansjärv Vattenfall Elanläggningar AB
Överkalix tätort OK Norrbotten
Töre tätort Töre Service center AB

Vem bygger var i övriga län

Dalarna
Enviken tätort IP Industriprodukter AB
Fredriksberg tätort Vattenfall Elanläggningar AB
Idre tätort Vattenfall Elanläggningar AB
Värmland
Långflon IP Industriprodukter AB
Råda tätort Vattenfall Elanläggningar AB
Lesjöfors tätort Vattenfall Elanläggningar AB
Örebro län
Hällefors tätort Vattenfall Elanläggningar AB
Östergötlands län
Finspång tätort Vattenfall Elanläggningar AB
Jönköping län
Nässjö tätort Vattenfall Elanläggningar AB
Kalmar län
Böda Vattenfall Elanläggningar AB

 

Fler måste köra på el om vi ska nå klimatmålen
Trafikverket arbetar tillsammans med transportsektorn för ett fossilfritt transportsystem. Enligt klimatmålen ska utsläppen från vägtrafiken minska med minst 70 procent till år 2030, från 2010. Elektrifiering av transportsektorn är en nyckelåtgärd för att nå målen.

För att fler ska våga välja elbil, och använda den som mer än ”andrabil” för kortare turer, krävs väl utbyggd laddinfrastruktur över hela landet. Både normalladdning hemma och vid arbetsplatser, samt snabbladdare i anslutning till annan service, vilket föredras av bilisterna.

150 miljoner kronor att fördela under 2020–2022
Mellan 2018 och 2020 ökade antalet publika snabbladdare längs de större statliga vägarna från 300 till 450. Eftersom det saknas snabbladdning på vissa sträckor erbjuder Trafikverket ett investeringsstöd. Det finns totalt 150 miljoner kronor att fördela under 2020–2022. Förra året fördubblades antalet nya eldrivna personbilar jämfört med 2018. Laddhybriderna ökade också under 2019, de drivs delvis med el.