Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av Alfa Laval OLMI värmeväxlare till en gasbearbetningsanläggning i Algeriet. Ordern har ett värde av ca 75 miljoner kronor och är bokades sent i september inom affärsenheten Welded Heat Exchangers i Energidivisionen. Leverans beräknas ske under 2021.

Ordern omfattar Alfa Laval OLMI värmeväxlare som kommer att användas inom applikationer för naturgaskylning i de olika komprimeringstationerna.

“Det gläder mig att kunna meddela denna order för våra OLMI värmeväxlare, som bokades sent i september” säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen. ”Dessa värmeväxlare som kan arbeta under högt tryck och höga temperaturer är både pålitliga och effektiva.”

Visste du att… Alfa Laval OLMI värmeväxlare kan väga upp till 400 ton och hantera tryck och temperaturer upp till 620 bar respektive 1000°C?