Den 18 mars 2020 fick AFRY Indien ett kontrakt från Greenko Energy Projects Ltd. – Indiens ledande producent av förnybar energi. Kontraktet gäller detaljerade konstruktionstjänster i samband med byggnation av ett pumpkraftverk på 1 200 MW i södra delen av landet. Detta är det första pumpkraftverket i sitt slag som byggs av ett oberoende energibolag i Indien.

Projektet finansieras av flera investmentbolag och finansiella institutioner i Indien och Mellanöstern. Det totala kontraktsvärdet för AFRY är cirka 2,5 miljoner USD och projektet beräknas pågå under 36 månader. De detaljerade konstruktionstjänsterna för anläggningsarbeten kommer att levereras gemensamt av teamen inom affärsområdet Hydro.

Pumpkraftverket Pinnapuram Integrated Renewable Energy Pumped Storage Project är på 1 200 MW och ska byggas vid byn Pinnapuram i den indiska delstaten Andhra Pradesh. Projektet består av övre och nedre reservoarer inneslutna av 9,6 km långa och 42 meter höga Rockfill-dammar, produktionsintag, pumpintag, vattenvägar med sex tunnlar och tilloppstuber samt ett underjordiskt turbinhus med 8 reversibla hydrogeneratorer.

Projektet är ett viktigt uppdrag som erhållits strax efter att ÅF Pöyry blev AFRY och målet att bidra till ett mer hållbart samhälle genom att hitta nya lösningar på gamla problem. AFRYs hållbarhetspolicyer och riktlinjer stöder denna ambition och säkerställer att företaget arbetar på ett korrekt och transparent sätt.

– Pinnapuram IREPSP är ett prestigefyllt projekt och det första i sitt slag i regionen. Vi är mycket glada att ha tilldelats detta kontrakt. Kontraktet är en idealisk referens för andra oberoende och statliga energibolag inför framtida pumpkraftverksprojekt. Projektet kommer att bilda en viktig referens för kommande kraftverksprojekt i regionen, säger Sai Seela, VD för AFRY Indien.