ABB och Northvolt stärker sitt långsiktiga samarbete inom området för gröna batterier, vilket är en allt mer betydande del av den pågående energiomställningen. Sedan 2017 har ABB levererat central utrustning för elektrifiering och automation till gigafabriken Northvolt Ett i Sverige, där litiumjonbatterier tillverkas.

 

Samarbetet utökas nu till att omfatta batteriåtervinning. ABB kommer att tillhandahålla elektrifiering för processerna vid världens största batteriåtervinningsanläggning, Revolt Ett, som Northvolt etablerar i Skellefteå. Ekonomiska detaljer kring detta samarbete har inte offentliggjorts. Beställningen gjordes under första kvartalet 2023.

Revolt Ett-anläggningen kommer på sikt att hantera 125 000 ton uttjänta batterier och batteriproduktionsavfall varje år, vilket gör den till den största anläggningen av sitt slag i världen. Den kommer att förse Northvolts intilliggande gigafabrik, som startade sin produktion 2022, och därmed bidra till en årlig produktionskapacitet på 60 GWh.

Northvolt tillhandahåller olika typer av litiumjonbatterier för fordonsindustrin, industriella tillämpningar och storskalig energilagring för att stödja den globala energiomställningen. Företaget ligger i linje med World Economic Forums prognos om en 14-faldig ökning i efterfrågan på batterier fram till 2030, driven av ökad användning av elektriska fordon.

ABB kommer att leverera ställverk och frekvensomriktare till anläggningen, vilket möjliggör anpassning av processhastigheterna på fabriken. Detta resulterar i ökad effektivitet och minskad energiförbrukning, samtidigt som det förbättrar prestandan och minskar behovet av underhåll.

Revolt Ett-anläggningen är en viktig del av Northvolts hållbarhetsstrategi och planeras att vara i drift under 2023. Företaget strävar efter att minska koldioxidavtrycket för sina batterier till 10 kg CO2e/kWh till 2030, jämfört med branschstandarden på 98 kg CO2e/kWh. En nyckelfaktor för att nå detta mål är att driva Northvolt Ett helt med fossilfria bränslen.

Emma Nehrenheim, Chief Environmental Officer på Northvolt, understryker betydelsen av batterier för energiomvandlingen och betonar att återvinning av batterier är avgörande för att säkerställa hållbara leveranser av kritiska mineraler och minimera avfallet.

Framöver förväntas Revolt Ett genom hydrometallurgiska processer kunna förse upp till 50 procent av råvarubehovet (som litium, nickel, kobolt och mangan) för Northvolt Ett från återvunna batterier. Northvolt planerar att uppnå en total produktionskapacitet på 150 GWh per år på sina anläggningar i Sverige och Tyskland.

Staffan Södergård, affärsenhetschef för Battery Manufacturing, Process Industries på ABB, betonar betydelsen av detta projekt som ABB:s första inom batteriåtervinning. Samarbetet med Northvolt ger möjlighet att hjälpa kunder att minska koldioxidutsläpp, återanvända material och säkerställa försörjningskedjor.

Northvolts gigafabrik, Northvolt Ett, som är belägen nära Skellefteås hamn, har som mål att leverera högkvalitativa battericeller och system för att stödja Europas övergång till en koldioxidfri framtid. ABB har varit en viktig partner sedan starten av Northvolts forsknings- och utvecklingscampus i Västerås 2017 och har även investerat i företaget genom ABB Technology Ventures (ATV). ABB har kontinuerligt bidragit med elektrifierings- och automationslösningar, och nu har Northvolt valt ABB:s anläggnings­optimeringsmetod för att påskynda projektet med integrerad elektrifiering, instrumentering, styrning och digitalisering (EICD). Detta syftar till att säkerställa en smidig uppstart och drift av anläggningen.