Björn Rosengren VD på ABB

Stark motvind på grund av covid-19; avyttringen av Power Grids slutförd

”Som förväntat har andra kvartalet påverkats starkt av covid-19. Samtidigt har vi varit mycket fokuserade på kostnadsminimering, vilket har gett viss motståndskraft” kommenterar Björn Rosengren

  • Order 6,1 miljarder dollar, -18%; på jämförbar basis -14%[1]
  • Intäkter 6,2 miljarder dollar, -14%; på jämförbar basis -10%
  • Rörelseintäkter 571 miljoner dollar; marginal 9,3%
  • Operativt EBITA1 651 miljoner dollar; marginal1 10,6%
  • Nettovinst 319 miljoner dollar, +398%[2]
  • Grundläggande resultat per aktie 0,15 dollar, +398%[3]; operativ vinst per aktie1 0,22
  • dollar, -35%
  • Kassaflöde från rörelseverksamheten 680 miljoner dollar, motståndskraftigt kassaflöde förväntas för helåret
  • Avyttringen av Power Grids slutfördes den 1 juli
  • Nettolikviden kommer att återföras till aktieägarna som planerat

”Rörelsemarginalen för koncernen blev bättre än vad vi förväntat oss, där Motion utmärkt sig särskilt väl”, säger Björn Rosengren, koncernchef för ABB. ”Mycket osäkerhet återstår och vi ser fortsatt att vi har några utmanande kvartal framför oss. Samtidigt har vi en tydlig väg framåt. Vi kommer fortsätta att rulla ut vår nya operationella modell, se över vår portfölj och inleda vårt aktieåterköpsprogram.”