ABB jobbar för en hållbar elektrifiering globalt. Med fler megastäder runt om i världen ökar efterfrågan på utrymmessnåla elektriska lösningar, som kompakta ställverk. Med litet fotavtryck och högre tillförlitlighet är det senaste gasisolerade ställverket (GIS) PrimeGear™ ZX0 den perfekta lösningen för att möta det ökade elbehovet.

Detta ställverk är tillgängligt från slutet av 2020 och är världens första ställverk som gör det möjligt att i olika sektorer, som elförsörjning, industri och infrastruktur, byta isoleringsgas till ett miljöeffektivt alternativ när som helst under ställverkets livstid.

SF6 (svavelhexafluorid) har varit en pålitlig isoleringsgas som har använts i ställverk över hela världen i mer än 50 år. Gasen har utmärkta isoleringsegenskaper, men den har också hög global uppvärmningspotential och är en potent växthusgas. Kommande regler för SF6 kommer motivera till att börja använda en SF6-fri ställverksteknik.

Alessandro Palin, chef för ABB:s division Distribution Solutions, säger: ”ABB har som vision att bidra till en grönare och mer hållbar framtid. Med fokus på att leverera ledande produkter och lösningar vill vi ge kraft åt verksamheter och positiv förändring genom innovation. Med PrimeGear ZX0 kombinerar vi vår SF6-fria ställverksteknik med digitala funktioner i en flexibel lösning. Vi är stolta över att i samverkan med kunderna göra det enkelt för dem att välja miljövänliga lösningar och bygga en mer hållbar framtid tillsammans.”

ABB har i mer än tio år investerat i forskning och utveckling av alternativ till SF6 för gasisolerade ställverk för mellanspänning. Med det nya PrimeGear ZX0 har ABB utvecklat en universallösning. PrimeGear ZX0 finns med SF6 eller med gasblandningarna Dry Air eller AirPlus, som är miljövänliga gasblandningar med en global uppvärmningspotential under ett. Som tillbehör finns det även med en panel som gör det möjligt för kunden att välja SF6-isolering eller enkelt byta till AirPlus eller Dry Air framöver.

En molnbaserad lösning ger information om ställverkets status, oavsett om det sker på site eller centralt. Ström- och spänningssensorer, fjärrövervakning och diagnostikfunktioner övervakar ställverkets drift och gör att installation och driftsättning går enklare.

Harikishan Narayanan, Global Product Group Manager för gasisolerade ställverk på ABB förklarar: ”PrimeGear ZX0 har utformats för att kunderna ska kunna gå över från SF6 till SF6-fri teknik på ett enkelt sätt. Med innovativ design kan vi erbjuda ett SF6-fritt ställverk med lågt tanktryck, samtidigt som vi bibehåller ungefär samma fotavtryck och prestanda som för ett SF6-ställverk. Ställverket tillhandahåller information i realtid var som helst och ger kunderna möjlighet att fatta smarta, datadrivna beslut. PrimeGear ZX0 kommer att skapa en ny trend där hållbarhet, prestanda, säkerhet och digitalisering samverkar till gagn för både kunder och miljö.”

Det nya PrimeGear ZX0 för 12 och 24 kV är tillgängligt i hela Asien i slutet av 2020, och från Q2 2021 i resten av världen (utom ANSI).