Diagrammet visar elförbrukningen per timme under ett genomsnittligt dygn under vardagar i november 2021 (blå linje) och november 2022 (röd linje). Att förskjuta elförbrukningen från timmar då den är som störst till övrig tid under dygnet minskar risken för effektbrist påtagligt.

Sveriges alla nätägare har nu rapporterat in november månads elförbrukning. Korrigerat för kalender- och temperaturskillnader uppgår minskningen till 6 procent jämfört med ett år tillbaka. ”Liksom föregående höstmånader är minskningen störst i södra Sverige, där är den korrigerade minskningen 10,1 procent”, säger Erik Ek, strategisk driftchef, Svenska kraftnät.

Diagrammet visar elförbrukningen per timme under ett genomsnittligt dygn under vardagar i november 2021 (blå linje) och november 2022 (röd linje). Att förskjuta elförbrukningen från timmar då den är som störst till övrig tid under dygnet minskar risken för effektbrist påtagligt.

Diagrammet visar elförbrukningen per timme under ett genomsnittligt dygn under vardagar i november 2021 (blå linje) och november 2022 (röd linje). Att förskjuta elförbrukningen från timmar då den är som störst till övrig tid under dygnet minskar risken för effektbrist påtagligt.

Sverige fortsätter att dra ner på elförbrukningen. Korrigerat för kalender- och temperaturskillnader var minskningen 5 procent i september, 6,3 i oktober och nu 6 procent i november.

– Att minskningen är störst i södra Sverige är mycket bra. Där är nämligen risken för effektbrist denna vinter störst, vilket beror på att omvärldsfaktorer har utvecklats på ett sådant sätt att Sverige inte kan räkna med att importera el i samma utsträckning som under tidigare vintrar, säger Erik Ek.

Enligt Erik Ek är det absolut viktigaste ur ett kraftbalansperspektiv att minskningen av elförbrukningen sker under morgon- och kvällstopparna. Det är när lasten eller förbrukningen är som högst under dygnets timmar som det är mest kritiskt. Det är mellan 8-11 på morgonen och 16-19 på kvällen.

Flera vinster

Vinsten av att minska topparna är flera, enligt Erik Ek. Lägre elräkning för hushåll och företag. Lägre elpris eftersom elpriset bestäms utifrån hur mycket det kostar att producera den sista kilowattimmen som behövs för att möta efterfrågan. Och mindre risk för effektbrist både i Sverige och våra grannländer.

Sedan förra hösten har nya elförbrukare tillkommit, inte minst nya industrier. Det gör enligt Erik Ek att den jämförbara minskningen är större än vad som framkommer. En analys pågår på Svenska kraftnät för att undersöka hur mycket den nytillkommande industrin påverkar förbrukningen.
Läs mer om novembers elförbrukning i dokumentet nedan Rapport november 2022.