7 800 kvadratmeter med cirka 3 900 solcellspaneler. Så stor är den nya solcellsparken i närheten av Billeberga i Svalövs kommun, som precis tagits i drift. Anläggningen, vars produktion motsvarar förbrukningen från cirka 200 hushåll, levererar förnybar solel direkt till Fastighets AB Trianon i Malmö. Tack vare ett nytt koncept från E.ON blev den verklighet.

Anläggningen är utlagd på cirka 3 hektar mark och ligger naturskönt belägen i Södra Möinge i Svalövs kommun – mitt i det karaktäristiska skånska landskapet. Projektet är ett samarbete mellan E.ON, Fastighetsbolag AB Trianon och markägare Jörgen Mattsson, som äger Elvireborgs gård. Konkret innebär E.ONs koncept att företag som vill ha lokal förnybar solel till sin verksamhet matchas med markägare som har tillgänglig mark, lämplig för byggnation av en solcellspark. Genom avtalet är investeraren, alltså markägare Jörgen Mattsson i det här fallet, garanterad avsättning för elen. Därmed blir det attraktivt för fler att bygga solcellsparker.

– I och med vårt nya affärskoncept får kunderna förnybar el från en anläggning som kanske inte hade byggts om vi inte kopplat samman producent och elkund. E.ON bidrar alltså genom konceptet till att öka andelen förnybar elproduktion, säger Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige.

Trianon i Malmö är först ut med att teckna avtal och kommer framöver att köpa sin el från den närliggande solcellsparken. Företaget valde även nyligen att installera 800 paneler solceller på taket till Entrés köpcentrum i Malmö, vilket motsvarar cirka 1280 kvm.

– Det känns roligt att vi nu är igång. Genom det här avtalet är vi med och bidrar till att öka andelen förnybar energi som dessutom är lokalt producerad. Något som är en viktig pusselbit för att kunna nå FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 och för att arbeta mot en mer hållbar stadsutveckling, säger Anna Heide, affärsutvecklingschef på Trianon.

Jörgen Mattsson, som driver Elvireborgs gård och äger marken där solcellsparken byggts, är nöjd med resultatet av sin investering och med konceptet.

– Det känns fantastiskt att anläggningen är klar. I framtiden kommer vi att behöva mer el från förnybara källor för att möjliggöra elektrifieringen och klimatomställningen. Avtalet innebär att jag bidrar till att mer förnybar el kan produceras och samtidigt ger det mig som företagare en god avkastning. Det är win win för alla parter, säger Jörgen Mattsson.