Jonas stenbeck

Den blöta sommaren med mycket vindkraft, framförallt i juli, har gett välfyllda vattenmagasin och låga elpriser. Det innebär att förutsättningarna inför vintern ser bra ut, men elpriserna är extremt väderberoende och kan svänga snabbt. Augusti såg ut att bli rekordlågt men den minskade andelen kärnkraft mot slutet av månaden påverkade elpriset uppåt och Nord Pools månadsmedelpriset för augusti blev 36,96 öre/kWh i elområde 3 (Södra Mellansverige).

Mycket regn har gett välfyllda vattenmagasin och den hydrologiska balansen, måttet för att uppskatta hur mycket energi som finns lagrat i form av snö, vattenmagasin och grundvatten, har kraftigt förbättrats.

– Det blir allt tydligare att elpriserna är extremt väderberoende och därmed oberäkneliga. När det händer något oförutsett så påverkas elpriset omedelbart. De nu välfyllda vattenmagasinen innebär att vi står välrustade inför vintern men blir det åter väldigt torrt och kallt kan det svänga snabbt, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Kärnkraften har levererat mellan 50 och 70 procent i sommar. Söndagen den 3 september inleds vid Forsmark 2 den sista av de årliga revisionerna i Sverige och Finland, dvs. de planerade avställningarna för bränslebyte, service och underhåll. Detta arbete kommer att fortsätta till och med den 14 oktober.

För precis ett år sedan var bränslepriserna på olja, kol och gas extremt höga. Nu är de europeiska gaslagren fyllda och om inga oväntade påfyllnadsstopp uppstår kan vinterns elpriser även i Europa bli betydligt lägre än förra året, vilket har en bidragande effekt på terminspriserna i Norden.

– Förhoppningen är att marknaden kommer att ligga kvar på dessa lägre nivåer och att elpriserna vi såg i fjol mer var ett undantag. Men höst och vinter närmar sig och idag vet alla att elpriset kan skifta snabbt. Min rekommendation är att vara aktiv. Vill du i förväg ha koll på vilket elpris du kommer att betala i vinter så är fastprisavtal det tryggaste alternativet, säger Jonas Stenbeck.

Augusti 2023 (medelspotpris) Augusti 2022 (medelspotpris)
Elområde 1, Norra Sverige 23,76 öre/kWh 18,28 öre/kWh
Elområde 2, Norra Mellansverige 23,76 öre/kWh 51,86 öre/kWh
Elområde 3, Södra Mellansverige 36,96 öre/kWh 223,05 öre/kWh
Elområde 4, Södra Sverige 49,54 öre/kWh 304,99 öre/kWh

Se dagsaktuella timpriser på elbörsen

Spotpriset på Nord Pool Spot omfattar inte kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader.