Vattenfall får bygga Finlands första stora havsbaserade vindkraftspark
Vattenfall har inlett ett samarbete med Metsähallitus kring att bygga och driva Finlands första, stora havsbaserade vindkraftspark. Projektet, som är beläget vid Korsnäs utanför Finlands västkust, kommer att ha en kapacitet på 1,3 GW och en potentiell årlig produktion på 5 TWh.

Vattenfall valdes ut under den första av ett antal internationella upphandlingar av havsbaserad vindkraft som kommer att genomföras av Metsähallitus, som förvaltar den finska statens mark- och vattenområden.

– Vattenfall är en ledande utvecklare av havsbaserad vindkraft i Europa. Vi är mycket hedrade över att ha valts ut för att bygga Finlands första storskaliga havsbaserade vindkraftspark. Vi ser fram emot att få bidra till Korsnäsprojektet med vår breda erfarenhet och att få hjälpa Finland att nå sina ambitiösa klimatmål, säger Helene Biström, chef för Business Area Wind på Vattenfall.

– I och med det här projektet utökar Vattenfall sin roll i Finland; från en av de största återförsäljarna av el till en betydande producent av förnybar energi, säger Elina Kivioja, VD för Vattenfall Oy.

Finland har som mål att nå nettonollutsläpp senast år 2035. Som förvaltare av statligt ägda mark- och vattenområden spelar Metsähallitus en nyckelroll i arbetet för att uppnå detta mål.

– Vi är mycket glada över att samarbeta med Vattenfall, som kunnat visa att de har omfattande erfarenhet av storskaliga havsbaserade vindkraftsprojekt i kombination med hållbara affärsmetoder, utöver konkurrenskraftiga kommersiella villkor. Vi är övertygade om att det här projektet kommer att gynna Korsnäsborna, den ekonomiska zonen runt Vasa och hela Finland, säger Juha S. Niemelä, generaldirektör för Metsähallitus.

Fakta om vindkraftsparken Korsnäs:

Belägen vid Korsnäs utanför den finska västkusten. Har en installerad kapacitet på 1,3 GW och en förväntad produktion omkring 5 TWh. Det uppskattade investeringsvärdet är 2–3 miljarder euro och vindkraftparken väntas tas i drift under tidigt 2030-tal.
När vindkraftparken Korsnäs är färdigbyggd kommer den att producera förnybar energi motsvarande årsförbrukningen för fler än två miljoner bostäder eller årsförbrukningen för cirka 250 000 eluppvärmda villor i Finland.
En presskonferens (som webbsänds live på engelska) kommer att hållas idag, den 20 december 2022, kl. 13:00 CEST/14:00 EET. Juha S Niemelä, generaldirektör Metsähallitus, och Helene Biström, chef för Business Area Wind på Vattenfall, står som värdar för konferensen. Webbsändningen går att följa på http://metsahallitus.videosync.fi/lehdistotilaisuus

Om Metsähallitus

Metsähallitus är ett statligt företag som förvaltar en tredjedel av Finlands mark- och vattenområden. Metsähallitus strävar efter att främja naturens värde och det gemensamma välståndet på ett ansvarsfullt sätt över flera generationer. 1 200 Metsähallitus-medarbetare över hela Finland ansvarar för hållbar användning, förvaltning och skydd av dessa mark- och vattenområden, och jämkar olika behov och förväntningar.

Om Vattenfall

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i över 100 år har elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill möjliggöra en fossilfri tillvaro inom en generation. Vattenfall har cirka 19 000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Vattenfall ägs av svenska staten.