Linde energi-bil framför ett av de gärden där luftledning ersätts med jordkabel. Foto: Linde energi.

Den här veckan inleder Linde energi arbetet med att gräva ner drygt fem kilometer elkabel längs ledningsnätet mellan Åbyhammar och Österhammar, strax öster om Blixterboda. Ett projekt som förutom ett mer stabilt och vädersäkrat elnät, ger hållbara vinster när gamla kreosotstolpar försvinner från åkermarker.

– Allmänheten kommer inte märka något av projektet i någon större utsträckning. Vi tryckborrar under vägen på tre-fyra ställen, men det är inget som påverkar framkomlighet eller vägsäkerhet, säger Ola Andersson, enhetschef Anläggning på Linde energi.

– Vi håller mest till och gräver i diken och längs med gärdeskanten för att göra så lite åverkan som möjligt på själva jordbruksmarken, påpekar Ola Andersson vidare.

Ledningsnätet på de öppna fälten mellan Åbyhammar och Österhammar är omkring 40 år gammalt och drabbas med jämna mellanrum av avbrott, främst genom att fåglar flyger in i ledningarna. När de luftburna elledningarna nu ersätts med jordkabel, minskar påverkan av yttre faktorer som fågelliv och väderförhållanden. Dessutom ger projektet mer långsiktigt hållbara vinster.

Joakim Johansson, affärsområdeschef El på Linde energi förklarar:

– När vi gräver ner elkabel, innebär det samtidigt att vi kan demontera gamla kreosot-behandlade ledningsstolpar och skicka dessa till deponi. Vi får därmed ett mer stabilt elnät utan giftiga kraftledningsstolpar, vilket gynnar hållbarhet ur alla perspektiv. Ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

– Vårt elnät är en viktig del i bygget av framtidens Bergslagen. Vi arbetar långsiktigt och målmedvetet med att investera i nätet, med hållbarhet som ledstjärna, avslutar Joakim Johansson.

Arbetet förväntas pågå till första kvartalet 2021. Därefter väntar nästa etapp mellan Österhammar och Sköldberga.

Projektet i siffror:

  • 6,4 kilometer högspänningskabel och 2,2 kilometer lågspänningskabel grävs ner
  • 3,7 kilometer högspänningsledning och 1,25 kilometer lågspänningsledning rivs och de kreosot-behandlade stolparna skickas till deponi
  • 2 nya nätstationer med 3 stycken fjärrfrånskiljare
  • 2 nya seriesatellitstationer
  • Total investering: cirka 4 miljoner kronor