Året avslutades med ytterligare en tung månad för bilmarknaden. Både registreringar och nybilsförsäljning minskade kraftigt jämfört med december 2019. Däremot blev det nya rekord för laddbara bilar, både i antal och andel.

Totalt registrerades 17 028 laddbara bilar vilket motsvarar 49% av det totala antalet nyregistreringar i december. Dessutom blev en elbil för första gången etta på modelltoppen en enskild månad.

Nyregistreringar december 2020
Under årets sista månad nyregistrerades 34 527 personbilar vilket var en minskning med 28% jämfört med december 2019. Största märke var Volvo med 17,3% av registreringarna, därefter Volkswagen med 17,1% och BMW med 8,1% andel. Under helåret 2020 nyregistrerades 288 689 personbilar vilket är en minskning med 14% jämfört med 2019.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskade med hela 64% i december jämfört med samma månad 2019. Totalt nyregistrerades 3 987 lätta lastbilar i december. Största märke var Volkswagen med 34,7% av registreringarna, därefter Mercedes med 12,2% och Ford med 9,5% andel. Under 2020 nyregistrerades 31 110 lätta lastbilar vilket var en minskning med 42% jämfört med 2019.

Laddbara bilar
Laddbara bilar stod i december för rekordhöga 49,3% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 19,2% elbilar och 30,1% bilar med laddhybridteknik.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i december med 313% jämfört med december 2019 och landade på totalt 6 635 bilar. Största elbilsmärke var Volkswagen med 41,3% av den totala elbilsvolymen. Därefter Tesla 16,0% och Hyundai med 6,5% andel. Värt att notera är att en elbil, för första gången en enskild månad, i december var etta på modelltoppen i Sverige. Volkswagen ID. 3 med 2 569 nyregistreringar var nämligen den modell som hade flest registreringar i december månad.

I december nyregistrerades 10 393 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en ökning med 223% jämfört med december 2019. Största märke var Volvo som stod för 20,0% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Kia med 16,4% och BMW med 15,0%.

Under helåret 2020 nyregistrerades 93 991 laddbara personbilar i Sverige. Detta motsvarar 32,6% av alla nyregistreringar. Under 2019 stod laddbara bilar för 11,5% av nyregistreringarna.

Pressmeddelande från Vroom