30% bilar med laddhybridteknik i såldes under december

Året avslutades med ytterligare en tung månad för bilmarknaden. Både registreringar och nybilsförsäljning minskade kraftigt jämfört med december 2019. Däremot blev det nya rekord för laddbara bilar, både i antal och andel.

Totalt registrerades 17 028 laddbara bilar vilket motsvarar 49% av det totala antalet nyregistreringar i december. Dessutom blev en elbil för första gången etta på modelltoppen en enskild månad.

Nyregistreringar december 2020
Under årets sista månad nyregistrerades 34 527 personbilar vilket var en minskning med 28% jämfört med december 2019. Största märke var Volvo med 17,3% av registreringarna, därefter Volkswagen med 17,1% och BMW med 8,1% andel. Under helåret 2020 nyregistrerades 288 689 personbilar vilket är en minskning med 14% jämfört med 2019.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskade med hela 64% i december jämfört med samma månad 2019. Totalt nyregistrerades 3 987 lätta lastbilar i december. Största märke var Volkswagen med 34,7% av registreringarna, därefter Mercedes med 12,2% och Ford med 9,5% andel. Under 2020 nyregistrerades 31 110 lätta lastbilar vilket var en minskning med 42% jämfört med 2019.

Laddbara bilar
Laddbara bilar stod i december för rekordhöga 49,3% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 19,2% elbilar och 30,1% bilar med laddhybridteknik.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i december med 313% jämfört med december 2019 och landade på totalt 6 635 bilar. Största elbilsmärke var Volkswagen med 41,3% av den totala elbilsvolymen. Därefter Tesla 16,0% och Hyundai med 6,5% andel. Värt att notera är att en elbil, för första gången en enskild månad, i december var etta på modelltoppen i Sverige. Volkswagen ID. 3 med 2 569 nyregistreringar var nämligen den modell som hade flest registreringar i december månad.

I december nyregistrerades 10 393 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en ökning med 223% jämfört med december 2019. Största märke var Volvo som stod för 20,0% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Kia med 16,4% och BMW med 15,0%.

Under helåret 2020 nyregistrerades 93 991 laddbara personbilar i Sverige. Detta motsvarar 32,6% av alla nyregistreringar. Under 2019 stod laddbara bilar för 11,5% av nyregistreringarna.

Pressmeddelande från Vroom