Fram till år 2025 ska cirka 275 000 elmätare i Göteborg bytas. Det nya mätsystemet består av ett IT-system som tillsammans med smarta elmätare skapar nya möjligheter både för kunderna och för elnätet. Göteborg Energis partner i projektet blir efter upphandling danska Kamstrup.

Bakgrunden till bytet av mätsystem är ett regeringsbeslut om nya funktionskrav i landets elmätare. Göteborg Energi har genomfört en upphandling av ett nytt mätsystem och avtal har tecknats med Kamstrup som därmed får totalansvar för hela leveransen av mätsystemet där både mätare och kommunikationssystem ingår.

– Med den nya generationens smarta elmätare tar vi ytterligare ett steg mot ett hållbart Göteborg. Vi får en mer effektiv elnätsdrift, minskad energianvändning och bättre integration av förnybar energi. Våra kunder får möjlighet till mer detaljerad information om sin energianvändning, närmast i realtid, vilket kan ge en mer flexibel elanvändning och lägre kostnader. Det känns riktigt bra att vi nu är i mål med upphandlingen. Kamstrup har en bred erfarenhet och stor kunskap om den nordiska marknaden, säger Lars Edström, VD för Göteborg Energi Nät AB (GENAB).

– Vi är glada över att ha fått förtroendet att levererar Göteborgs nya mätsystem och vi ser fram emot samarbetet med Göteborg Energi. Vi har genomfört liknande projekt i många olika städer runt om i Norden och världen, till exempel i Köpenhamn. Vårt främsta fokus är kunden och att leverera en så smidig och positiv kundupplevelse som möjligt, säger Jesper Daugaard VD för Kamstrup i Sverige.

Det nya mätsystemet består av ett IT-system och nya smarta elmätare som kommunicerar via mobiltelefoninätet. Kommunikationen sker via den nya framtidssäkrade kommunikationstekniken NB IoT (”Narrow Band Internet of Things”).

Efter att avtal nu har tecknats påbörjas detaljplaneringen för genomförande av projektet. Själva bytet av elmätarna kommer framförallt att ske under perioden 2023-2024.

För mer information kontakta: