Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning

Mycket nederbörd och varmare temperaturer än normalt har lett till att 2020 kan gå till historien som ett av de år då elpriserna varit lägst. För en villakund med 20 000 kWh i årsförbrukning skulle det innebära tusentals kronor i minskad kostnad 2020 jämfört med 2019.

De för årstiden varma temperaturerna tillsammans med god tillgång på vattenkraft och kärnkraft skapar ett bra utgångsläge inför vintern.

– Med fortsatt ”rätt” väder, det vill säga milda temperaturer, riklig nederbörd och mycket vind, kan spotpriset närma sig en årsmedian som ligger runt 20 öre i södra Mellansverige. Det har inte inträffat sedan 2001, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Spotpriset för oktober är cirka 24 öre/kWh för elområde 3 (södra Mellansverige) och 27 öre/kWh för elområde 4 (södra Sverige) och norra Sverige, dvs elområde 1 och 2, är 22 öre/kWh. Även fastprisavtalen ligger lägre än vanligt, 1- och 2-årsavtalen är cirka 18 öre billigare än i fjol.

Coronapandemin har pressat bränslepriserna, kol och olja, vilket har gynnat de svenska elpriserna. Kärnkraftens revisionsperiod avslutas i början av november vilket ger en högre tillgång på kärnkraft, detta trots att ”coast down”-perioden, dvs successiv effektnedtrappning, för Ringhals 1 nu har börjat och ska tas ur drift vid årsskiftet. Oktober är oftast en av årets blötaste månader och likaså i år. Den rikliga nederbörden innebär att den förväntade tillrinningen till vattenmagasinen är uppfylld för hela 2020, med två månaders marginal.

–Temperaturen spelar en stor roll för elpriset och vill du tänka långsiktigt är det nu ett mycket bra läge att säkra ditt elpris. Redan senare i november kan det bli mer normala temperaturer och kallare vilket påverkar elpriset uppåt. Jag rekommenderar ett fast avtal med Bytesrätt vilket innebär att du får ett elpris som inte kan gå upp och kan teckna om ifall elpriset går ner, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Se dagsaktuella elpriser på rörligt elpris