Enligt klimatforskare kan 2020 bli det varmaste året någonsin som uppmätts sedan man började med temperaturmätningar. Förra året var det näst varmaste året globalt, och mycket pekar nu alltså mot att den globala uppvärmningen fortsätter. Detta trots väderfenomonet La Niña som brukar hålla nere temperaturen globalt och även Coronapandemin som inneburit minskade utsläpp av koldioxid.

Under året som gått har vi vant oss vid återkommande rubriker om värmerekord. Temperaturen i januari, maj, september och november har varit de varmaste månaderna som uppmätts globalt, och även flera andra månader har inneburit högre temperaturer än snittet. Trots att mycket pekar på att 2020 kan bli det varmaste året någonsin, berättar Mikael Sjöstrand, meteorolog på Klart.se, är det fortfarande osäkert om det blir det varmaste eller näst varmaste tills de slutgiltiga mätningarna har gjorts.

Väderfenomenet El Niño
Det hittills varmaste året temperaturmässigt inträffade under 2016. Då berodde detta mycket på väder-och havsfenomenet El Niñosom var aktivt i Stilla havsområdet. Fenomenet innebär att flera faktorer i atmosfären och i havet påverkar luftens temperatur globalt. Exempelvis blir havsvattnet i Stilla havet varmare än normalt och pressar upp varm luft till ytan i stora områden, något som påverkar temperaturen. Motsatsen till El Niño är La Niña som innebär att havsvattnet istället är kallare än normalt vilket kyler luften.

– I år har vi ett La Niña som brukar kunna bidra till en liten sänkning temperaturmässigt. Däremot ser vi ingen tydlig effekt av detta i år eftersom vi haft så många varma månader, berättar Mikael Sjöstrand på Klart.se

Coronapandemins effekter
Coronapandemin har lett till att många ändrat sina levnadsvanor och dessutom minskat sitt resande radikalt. Det har inneburit något lägre utsläpp av koldioxid men trots detta så har inga märkbara förändringar skett vad gäller den globala uppvärmningen. En anledning till detta är att när utsläppen minskar och gör atmosfären klarare, så ökar faktiskt temperaturen.

Om trenden håller i sig
Oavsett om 2020 blir ett rekordår temperaturmässigt är det en tydlig trend som visar på att den globala uppvärmningen på jorden fortsätter. 2019 som var det näst varmaste året och 2020 som potentiellt kan bli det varmaste skapar oro hos klimatforskare och miljövetare runt om i världen. Vad gäller klimatpåverkan för elmarknaden pågår just nu en omställning till en fossilfri elproduktion i Sverige. Det långsiktiga målet är att all elproduktion ska vara förnyelsebar år 2040, något som kommer kunna bidra till minskade utsläpp av fossila bränslen i framtiden. Trots att Sverige och många andra länder har påbörjat en omställning av elproduktionen, finns det många länder som ligger efter i utvecklingen.

– På vissa håll i världen pågår fortfarande utbyggnad av kolkraftverk, bland annat i delar av Asien, vilket är något som inte alls går hand i hand med att minska utsläppen, säger Anders Kaijser på Kundkraft.

Så kan du bidra
I Sverige produceras elen till största del av vattenkraft och kärnkraft som inte orsakar växthusgasutsläpp, men internationellt är fortfarande fossila bränslen dominerande. Som elkonsument i Sverige kan det vara skönt att veta att vi genom att välja grön el bidrar till att öka efterfrågan på förnybar el och därmed påverkar producenterna att ställa om sin elproduktion just mot detta.

– Eftersom elnäten i Norden och till viss del Europa är sammankopplade importerar och exporterar vi el över landsgränserna vilket gör att vi även i viss mån kan påverka produktionen i Europa, förklarar Sharon Lavie sparekonom på Kundkraft.