Fem havsbaserade vindkraftsparker, eller sjutton större SMR-reaktorer eller två fullskaliga kärnkraftverk. Det är vad som krävs för att möta det tredubblade elbehovet i Västra Götalands län fram till 2045. Om detta och mycket mer talar landshövding Sten Tolgfors på Formel Framtid i Stenungsund den 26 januari.

– Vi vill visa storleksordningen på den utbyggnad av produktionen av fossilfri el som krävs i Västra Götaland. Inget enskilt kraftslag kommer ensamt att kunna möta hela behovet. Det behövs en mix av olika energislag. Men det finns inte någon utbyggnad av något energislag som inte medför målkonflikter. Utbyggnaden av norrlandsälvarna gjorde det, utbyggnaden av kärnkraften gjorde det och detsamma kommer att ske nu när elproduktionen måste flerfaldigas. Om vi ryggar för målkonflikterna leder det till förlust av välfärd och arbetstillfällen, liksom industrins nästa utvecklingssteg i Västsverige, säger Sten Tolgfors.

Det är budskapet han lyfter när han på fredagen talar på Formel Framtid, en konferens med fokus på kemiindustrins omställning i Stenungsund.

–Jag vill lyfta vikten av samordning och länskänsla; vikten av gemensamt statligt, regionalt och kommunalt ansvar. Det är Västsveriges industriella framtid och tusentals jobb i tillverknings- och fordonsindustrin som står på spel. Industrins tillgång till fossilfri el när och där den behövs avgör industrins nästa utvecklingssteg och är den gröna omställningens förutsättningar, säger Sten Tolgfors.