Foto: Linde energi

Solhagen i Torphyttan, Örebro läns största markförlagda solpark, togs i drift i början av sommaren. När Linde energi summerar juli och augusti kan det kommunägda bolaget konstatera att Solhagen redan levererat 150 000 kilowattimmar hållbar solel.

– Juli var en testmånad där Solhagen ingick i vår normala produktionsmix, men från och med augusti levererar vi hållbar solel från fårhagen i Torphyttan till våra kunder, meddelar Peter Ström, Chef Elproduktion på Linde energi.

Linde energi erbjuder sina kunder ett nytt sätt att få solel genom att abonnera på solpaneler i Solhagen. I dagsläget är drygt hälften av de 1 400 panelerna uthyrda.

– Vi är överväldigade och ödmjuka inför att så många av våra kunder vill vara med på tåget och satsa på lokalproducerad solenergi. Linde energi har som elproducent ett större ansvar än att bara leverera el, då är det glädjande att se att även våra kunder vill vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle, fortsätter Ström.

Vi gör det rent utsagt enkelt för våra kunder att satsa på lokal- och förnybar elproduktion

Sol till alla – en rättvisefråga

Att abonnera på solpaneler är ett utmärkt alternativ till en egen solcellsanläggning, då det ger alla möjlighet att satsa på solel.

– Tidigare har endast den som ägt en fastighet med möjlighet att installera en solanläggning på sitt tak kunnat satsa på solel. Nu har vi öppnat dörren för en helt ny lösning, som gör det möjligt för alla att satsa på solen som energikälla, säger Joakim Johansson, affärsområdeschef El på Linde energi.

– Vi gör det rent utsagt enkelt för våra kunder att satsa på lokal- och förnybar elproduktion, samtidigt som de bidrar till en hållbar framtid, avrundar Johansson.

Följ produktionen i Solhagen

På lindeenergi.se uppdateras var 15:e minut siffrorna för produktionen i Solhagen. Där presenteras antalet kilowattimmar som produceras den aktuella dagen, totalt den aktuella månaden och totalt sedan solparken togs i drift.

Detta är Solhagen i Torphyttan

Solhagen i Torphyttan är Örebro läns största markförlagda solpark. Solparken ligger i en fårhage, invid riksväg 50 i höjd med Torphyttan. Solhagen är till ytan stor som en fotbollsplan. De drygt 1 400 solpanelerna beräknas kunna producera cirka 500 000 kilowattimmar per år. Det räcker för att förse 100 typhushåll med hushållsel varje år.

Invigning: hösten 2020
Maximal eleffekt: 500 kW
Bedömd årlig elproduktion: 500 MWh (=500 000 kWh)
Markyta: 0,8 hektar
Bedömd livslängd: 30 år