Anders Ygeman Energi- och digitaliseringsminister Infrastrukturdepartementet

Den 24 oktober 2019 presenterade regeringen ett initiativ för ökade investeringar i elnäten. Nu ger regeringen Energimyndigheten i uppdrag att följa upp det gemensamma initiativet avseende kapacitetshöjningar i elnäten i Malmö och Stockholm.

– Åtgärderna i Malmö och Stockholm har varit avgörande för att lösa de akuta kapacitetsproblemen och säkerställa elleveranserna till nya och befintliga kunder, men det har diskuterats om det fanns andra alternativ för att lösa problemen. Det ska Energimyndigheten nu utvärdera, säger energiminister Anders Ygeman.

Uppdraget ska redovisas redan den 29 april 2021.Energimyndigheten ska vid genomförandet av uppdraget på lämpligt sätt ta till vara de kunskaper som finns hos Energimarknadsinspektionen och Affärsverket svenska kraftnät samt berörda aktörer.

MX Player

bitrecover lock pdf wizard crack Free Fire for PC Ativador Windows 8.1 Crack Software I Baixar APK shareme pc Ativador Windows 11