Rabbalshede Kraft och Euromekanik inleder ett samarbete som ska ge 100 % grön vätgas med hjälp av vindkraft. Målet med samarbetet, som sker i form av ett pilotprojekt, är att öppna nya vägar för kunskapsutbyte och teknikutveckling för hållbar produktion av grön vätgas.

Rabbalshede Kraft och Euromekanik inleder ett samarbete som ska ge 100 % grön vätgas med hjälp av vindkraft. Målet med samarbetet, som sker i form av ett pilotprojekt, är att öppna nya vägar för kunskapsutbyte och teknikutveckling för hållbar produktion av grön vätgas.

– Rabbalshede Kraft vill vara en drivande kraft i utvecklingen av grön vätgas inom vindkraftsbranschen och genom detta samarbete tar vi ett viktigt steg närmare grön vätgasproduktion i en region där behovet finns, säger Peter Wesslau, vd på Rabbalshede Kraft.

– På Euromekanik är vi övertygade om att vätgas kommer vara en viktig del i ett framtida fossilfritt energisystem. Vår ambition är att bidra med kunskap och bra tekniklösningar för att möjliggöra denna framtid. Samarbetet med Rabbalshede Kraft är därför både utvecklande, viktigt och fantastiskt roligt, säger Peter Rydebrink, vd på Euromekanik.

Pilotprojektet ”den gröna vätgasen” inleds under hösten.